Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji

Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji

Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji

30. 12. 2015

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekte na območju občin statistične regije Obalno kraška. Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Sežana. Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. 5. 2018 do 14. ure.

Regionalni razvojni center Koper je v Uradnem listu RS (Št. 98, Datum: 18. 12. 2015) objavil javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Obalno kraški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z Banko Koper d.d., Banko Sparkasse d.d., Abanko d.d. in Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Obalno kraški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekte na območju občin statistične regije Obalno kraška. Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Sežana.

Skupen garancijski potencial RGS OK znaša 1.200.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 600.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. 5. 2018 do 14. ure.

Več o razpisu

Nazaj