Javni razpis "Inovacijski vavčer 2011"

Javni razpis "Inovacijski vavčer 2011"

Javni razpis "Inovacijski vavčer 2011"

07. 02. 2011

Objavljen javni razpis "Inovacijski vavčer 2011".

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev oz. svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega ali raziskovalno razvojnega projekta podjetja (v nadaljevanju: projekt), kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev pravice industrijske lastnine v obliki nacionalne ali mednarodne prijave: 

  • patenta ali
  • modela ali,
  • znamke.

V primeru, kjer bo končni rezultat projekta podjetja vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki modela ali znamke je lahko kot dodatni rezultat storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju projekta podjetja izdelan priročnik za uporabo nove ali prenovljene celostne grafične podobe podjetja ali proizvoda/storitve podjetja, ki je vezan na pridobljeno pravico industrijske lastnine v obliki modela ali znamke, in sicer v tiskani ali elektronski obliki, namensko za podjetje, ki se prijavlja na ta javni razpis in je predmet tega javnega razpisa.

Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa znaša 1.500.000 EUR.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 29.9.2011.

Dodatne informacije: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj