Javni poziv za sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«

Javni poziv za sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«

Javni poziv za sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«

18. 05. 2012

Za javni poziv je na voljo skoraj 145 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Javni poziv v vrednosti skoraj 145 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v petek, 11. 5. 2012, v Uradnem listu RS (št. 34/2012) objavilo Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Za obdobje 2012–2014 je razpisanih 144.872.398,40 evrov nepovratnih sredstev.

Za sredstva lahko kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti, in sicer s projekti, ki se nanašajo na: ekonomsko-, izobraževalno-, okoljsko- in socialno infrastrukturo, javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih ter projekti, katerih namen je razvoj urbanih naselij.

Projekte bo delno financirala Evropska unija, in sicer v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, ki je podlaga za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za sofinanciranje tistih projektov, ki so vključeni v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014 in so jih potrdili Sveti regij.

V zvezi z javnim pozivom bo MGRT organiziralo tudi več predstavitvenih delavnic, da bi bili prijavitelji z njegovimi elementi čim bolj podrobno seznanjeni, vloge pa čim bolj popolne.

Nazaj