Javni poziv slovenskim in bosanskim podjetjem k novim oblikam medsebojnega sodelovanja

Javni poziv slovenskim in bosanskim podjetjem k novim oblikam medsebojnega sodelovanja

Javni poziv slovenskim in bosanskim podjetjem k novim oblikam medsebojnega sodelovanja

13. 12. 2010

JAPTI želi v povezavi s partnerji tako v Sloveniji kakor v BiH spodbuditi slovenska in BiH podjetja k novim oblikam medsebojnega sodelovanja zaradi bolj učinkovitega nastopanja tako na trgu EU kakor na tretjih trgih.

JAPTI želi v povezavi s partnerji tako v Sloveniji kakor v BiH spodbuditi slovenska in BiH podjetja k novim oblikam medsebojnega sodelovanja zaradi bolj učinkovitega nastopanja tako na trgu EU kakor na tretjih trgih.

V okviru 1. zasedanja slovensko – BiH mešane komisije za gospodarsko sodelovanje, ki jo vodi Ministrstvo za zunanje zadeve, je prišlo s strani institucij obeh držav do skupnega in usklajenega medsebojnega interesa za formalno podporo podjetjem obeh držav, tako zaradi povečanja skupnega izvoza kakor investicij.

Obe državi imata veliko neizkoriščenih kapacitet, ki bi lahko omogočile mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem nove možnosti za njihovo poslovanje tako na trgih obeh držav, na trgu EU kakor na tretjih trgih.

Ocenjujemo, da so poslovne poti, ki jih imajo slovenska podjetja v EU ter poslovne poti, ki jih imajo BiH podjetja na tretjih trgih, neizkoriščena kapaciteta za povečanje tržnega deleža obeh gospodarstev predvsem z namenom povečanja izvoza obeh gospodarstev.

JAPTI ima skupaj z GZS in OZS, s sorodno BiH agencijo FIPA ter veleposlaništvom BiH v Sloveniji odličen partnerski odnos, zato vas pozivamo, da nam sporočite vaš interes za skupno poslovanje z BiH podjetji, da vam bomo učinkoviteje poiskali vaše bodoče poslovne partnerje ob izvedbi poslovnih konferenc in drugih dogodkov v letu 2011.

Vaš interes pošljite na izpolnjenem Company Profile obrazcu na e-naslov: tanja.drobnic@japti.si do 24.1.2011.

Nazaj