Javni natečaj za nabor podjetij za sodelovanje na promocijsko-izobraževalnem dogodku v okviru 23. Slovenskega oglaševalskega festivala (26. 3. 2014)

Javni natečaj za nabor podjetij za sodelovanje na promocijsko-izobraževalnem dogodku v okviru 23. Slovenskega oglaševalskega festivala (26. 3. 2014)

Javni natečaj za nabor podjetij za sodelovanje na promocijsko-izobraževalnem dogodku v okviru 23. Slovenskega oglaševalskega festivala (26. 3. 2014)

12. 03. 2014

Predmet anonimnega javnega natečaja je izbor projektnih idej iz vrst potencialnih podjetnikov in delujočih podjetij, za izgradnjo blagovne/storitvene znamke.

SPIRIT Slovenija, javna agencija skupaj s Slovensko oglaševalsko zbornico in Gea College-Fakulteto za podjetništvo, v okviru 23. Slovenskega oglaševalskega festivala, dne 26. 3. 2014, v Portorožu organizira 3 urni promocijsko izobraževalni dogodek na temo pomembnosti gradnje blagovne znamke za podjetnike. Dogodek bo potekal v dopoldanskem času v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Slovenski oglaševalski festival bo isti dan, v istem kongresnem centru, pričel s Slovenskim oglaševalskim programom, pri čemer se kongresni del prične predvidoma ob 15.00 uri.

SPIRIT v okviru tega javnega natečaja vabi k sodelovanju potencialne podjetnike in delujoča podjetja, na brezplačno udeležbo na delavnici ter na ogled popoldanskega dela festivala. SPIRIT bo na podlagi pogojev in kriterijev javnega natečaja izbral 60 udeležencev za sodelovanje na promocijsko- izobraževalnem dogodku, ki bo potekal 26.3.2014 v sklopu 23. Slovenskega oglaševalskega festivala.

Predmet anonimnega javnega natečaja je izbor projektnih idej iz vrst potencialnih podjetnikov in delujočih podjetij, za izgradnjo blagovne/storitvene znamke. Naročnik bo med formalno popolnimi vlogami in na podlagi meril javnega natečaja izbral 60 najbolj perspektivnih projektnih idej. Avtorjem le-teh bo omogočil udeležbo na promocijsko-izobraževalnem dogodku, ki bo potekal 26.3.2014 v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih projektov.

Cilj javnega natečaja je pridobiti perspektivne projektne ideje načrtovanja in ustvarjanja blagovne/ storitvene znamke iz vrst potencialnih podjetnikov in delujočih podjetij. Izbranim  prijaviteljem (60 udeležencev) bo zagotovljena brezplačna udeležba na delavnici/promocijsko izobraževalnem dogodku in brezplačen ogled preostalih programskih vsebin na dan 26.3.2014, ki se bodo v popoldanskem delu odvijale v okviru 23. Slovenskega oglaševalskega festivala. SPIRIT bo desetim najboljšim avtorjem projektnih idej omogočil javno predstavitev na promocijsko-izobraževalnem dogodku ter izmed teh izbral prve tri zmagovalne projekte, ki bodo prejeli denarno nagrado.

Prijavitelj je lahko pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije.

Vsak udeleženec natečaja lahko posreduje le eno projektno idejo, ki mora prispeti osebno ali po pošti na naslov naročnika, v zaprti ovojnici najkasneje do 14.3.2014 do 12.00 ure.

Prvi trije zmagovalni projekti bodo nagrajeni. Nagradni sklad znaša skupaj 1.500 eur bruto, ki se jih razdeli po naslednjem ključu:

  1. nagrada 700 eur
  2. nagrada 500 eur
  3. nagrada 300 eur

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da lahko glede na število in kakovost prispelih projektnih idej nagrade razporedi tudi drugače.

Vse vprašanja vezana na vsebino javnega natečaja sprejemamo v pisni obliki na elektronski naslov: natecajsof@spiritslovenia.si, najkasneje do 13.3.2014. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika, najkasneje do 18.3.2014.

Več o natečaju

Nazaj