Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi podjetja k sodelovanju v programu »Izzivi mladim«

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi podjetja k sodelovanju v programu »Izzivi mladim«

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi podjetja k sodelovanju v programu »Izzivi mladim«

25. 05. 2015

SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z lokalnimi partnerji po celi Sloveniji vabi podjetja k sodelovanju v programu »Izzivi mladim«. S programom želimo spodbuditi sodelovanje mladih pri iskanju in kreiranju rešitev konkretnih, ambicioznih izzivov podjetij.

SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z lokalnimi partnerji po celi Sloveniji vabi podjetja k soodelovanju v programu »Izzivi mladim«. S programom želimo spodbuditi sodelovanje mladih pri iskanju in kreiranju rešitev konkretnih, ambicioznih izzivov podjetij.

Za podjetja bomo organizirali uvodno srečanje, na katerem bomo predstavili način dela z mladimi, v nadaljevanju pa bodo predstavniki podjetij pod strokovnim vodstvom definirali svoje razlikovalne kompetence in iz njih konkretne izzive.

S sodelovanjem v programu pridobite:

  • na trgu preverjeno idejno rešitev konkretnega izziva,
  • celovito izkušnjo inoviranja poslovnih modelov,
  • izkušnjo inoviranja poslovnih modelov za zaposlene, ki bodo spremljali mlade,
  • prepoznavanje novih perspektivnih kadrov.

Termine uvodnih srečanj si lahko ogledate na tem spletnem naslovu, nato pa se prijavite za sodelovanje v okviru posamezne delavnice.

Po izvedeni delavnici bomo najbolj ambiciozne izzive podjetij objavili na spletu in mlade povabili k reševanju konkretnih izzivov v okviru enotedenskega programa ob strokovni mentorski podpori.

Udeležba podjetij in mladih v programu je brezplačna.

Od podjetij pričakujemo, da zagotovite vsaj enega predstavnika vodstva podjetja, ki bo sooblikoval ambiciozne cilje v okviru uvodnega srečanja s podjetji. Za sodelovanje z mladimi pa podjetje zagotovi vsaj enega sodelavca, ki se bo lahko vključeval v delo z mladimi v okviru enotedenskega programa (prisotnost na prvi in zadnji dan srečanja, kontaktna oseba za telefonski stik z ekipo mladih).

Če se vam bo katera od rešitev zdela primerna, boste zastavljene koncepte lahko razvijali naprej – samostojno ali v sodelovanju z ekipo mladih.

Podjetja lahko pripravljenost za sodelovanje izkažete z vpisom v bazo.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije so vam na voljo lokalni predstavniki preko elektronskega naslova: izzivimladim@spiritslovenia.si.

Več informacij najdete tudi na spletnem naslovu: http://www.mladimsedogaja.si/.

Serijo delavnic organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju z lokalnimi partnerji.

Finančna sredstva za izvedbo aktivnosti so zagotovljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Nazaj