Javna agencija SPIRIT Slovenija s spletnim pripomočkom za oddajo vloge na javni razpis

Javna agencija SPIRIT Slovenija s spletnim pripomočkom za oddajo vloge na javni razpis

Javna agencija SPIRIT Slovenija s spletnim pripomočkom za oddajo vloge na javni razpis

27. 01. 2020

V skladu z zahtevami sodobne družbe po digitalni transformaciji poslovanja postopoma digitalizira svoje storitve tudi SPIRIT Slovenija. Tako je uvedel spletni obrazec za pripravo vloge na javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki podjetjem poenostavlja in skrajšuje čas za pripravo vloge.

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 20. 1. 2020, www.spiritslovenia.si

V skladu z zahtevami sodobne družbe po digitalni transformaciji poslovanja postopoma digitalizira svoje storitve tudi SPIRIT Slovenija. Tako je uvedel spletni obrazec za pripravo vloge na javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki podjetjem poenostavlja in skrajšuje čas za pripravo vloge.

Uporabnikom je na voljo spletni obrazec za pripravo vlog, ki omogoča poenostavitev izpolnjevanja razpisnih obrazcev in prilog. V procesu izpolnjevanja vloge so na voljo različna pomagala in kontrolni mehanizmi, ki jim olajšajo izpolnjevanje vloge ter jim omogočijo hitro, enostavno in uspešno oddajo prijave na razpis. Ker spletni obrazec onemogoči zaključek nepopolnih vlog, ne bo dopolnitev in zavrnitev vlog zaradi nepopolnosti. V preteklosti se je namreč dogajalo, da je bila skoraj vsaka druga oddana vloga nepopolna, zaradi dopolnjevanja vlog pa se je posledično podaljšal celoten postopek podeljevanja sredstev. Poleg tega naj bi se uporabnikom s spletnim izpolnjevanjem vloge za polovico skrajšal tudi čas priprave vloge. Podjetja spletni pripomoček za pripravo vlog že uporabljajo in prvi odzivi so pozitivni.

Gre za prototip uporabniku prijaznih predizpolnjenih obrazcev za popolno vlogo, ki predstavlja zametek sistema za upravljanje z vlogami na razpise. Uporabnikom olajša izpolnjevanje vloge, agenciji pa omogoča hitrejšo obdelavo vlog.

Dostop do spletnega obrazca za pripravo vlog je omogočen vsakemu registriranemu uporabniku spletnega portala agencije: www.spiritslovenia.si preko uporabniškega profila Moj SPIRIT. Uporabniku prijazno in personalizirano orodje Moj SPIRIT ponuja tudi možnost dvosmerne komunikacije z agencijo - interaktivna podpora uporabnikom.

Vloge na javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini bodo odslej morale biti izpolnjene s pomočjo spletnega obrazca, v nasprotnem primeru bodo prijavitelji pozvani na dopolnitev. Natisnjen izvod vloge bo potrebno vložiti na sedež agencije.

S postopno digitalizacijo in s tem izboljšavo ter prilagajanjem storitev potrebam in željam uporabnikov agencija stremi k večjemu zadovoljstvu uporabnikov ter optimizaciji poslovnih procesov.

***

V letu 2019 se je agencija lotila razvoja gradnikov in novih funkcionalnosti tehnološke platforme, saj namerava v prihodnosti digitalizirati prijave tudi na druge javne razpise, izboljšati uporabniško izkušnjo prijaviteljev na razpise in ostalih uporabnikov storitev agencije, vzpostaviti informacijski sistem za izboljšanje pregleda nad izvajanjem storitev ter vzpostaviti informacijski sistem za združevanje in koordinacijo vseh informacij in storitev podpornega okolja. SPIRIT Slovenija naj bi tako postopoma postal stična točka za informacije na področju celotne ponudbe podpornega okolja internacionalizacije.

Nazaj