JAPTI zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013

JAPTI zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013

JAPTI zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013

11. 07. 2012

JAPTI je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa JAPTI za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu.

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa JAPTI za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu.

JAPTI tako vabi vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oziroma druga interesna gospodarska združenja, da do petka, 28. septembra 2012 sporočijo svoj interes oziroma interes članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2013. Predlog lahko posredujejo:

  • posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

Podjetjem je lahko v pomoč pri odločanju baza svetovnih sejmov.

Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini bo pri oblikovanju programa sejmov upošteval le sejme, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen in ga sestavil tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog in trgov. Pred objavo končnega predloga sejmov bo JAPTI preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na tem povabilu sodeluje z več sejmi, končno število sejmov posameznega predlagatelja bo izbrano glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bo JAPTI pripravil program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini za leto 2013. Po sprejetem programu bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.japti.si oziroma www.izvoznookno.si.

Obrazec za posredovanje interesa in več informacij

***

JAPTI je maja lani pozval podjetja, naj sporočijo svoj interes za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2012, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Na podlagi tega je pripravil program 11 skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini, in sicer Automotive Engineering Expo, Eurosatory, Global Automotive Components and Suppliers Expo, Automechanika – MIMS, IBA, ZEPS, Ambienta, Made Expo, SIAL; 50. Mednarodni sejem pohištva in Medica – Compamed. Aktualna povabila za posamezne sejme so objavljena na spletnih straneh agencije (www.japti.si, www.izvoznookno.si in www.podjetniski-portal.si).

Nazaj