JAPTI spodbuja izvedbo inovacijskih projektov

JAPTI spodbuja izvedbo inovacijskih projektov

JAPTI spodbuja izvedbo inovacijskih projektov

15. 09. 2009

JAPTI spodbuja izvedbo konkretnih inovacijskih projektov v podjetjih preko javnih razpisov kot eno izmed različnih podpornih aktivnosti in s tem ciljno ter učinkovito kljubuje posledicam finančne krize.

JAPTI je julija letos objavila javni razpis »Inovacijski vavčer s katerimi želi učinkovito podpreti inovacijske projekte mikro in malih podjetij ter s tem spodbuditi razvoj in rast inovativnih podjetij.

Mikro in mala podjetja, ki potrebujejo zunanje specializirano znanje za razvoj novih, izboljšanih proizvodov ali storitev, lahko izkoristijo vavčer, s katerim to storitev unovčijo v razvojno-raziskovalni instituciji, preko samostojnih raziskovalcev ali akreditiranih organov.

  • Posebnost razpisa: preprost postopek prijave.
  • Višina sofinanciranja: 60 % upravičenih stroškov, v znesku od 900 do 4.200 evrov brez DDV.
  • Upravičeni stroški: stroški pogodbenih raziskav ali stroški prenosa tehničnega znanja.
  • Poseben pogoj: prijavitelj mora kot končni rezultat izvedbe inovacijskega projekta vložiti slovensko patentno prijavo na Urad za intelektualno lastnino.

Po prvem odpiranju vlog je na voljo še 75.000 evrov. Predvidena sta še dva roka za oddajo vlog:

  • do vključno 23. septembra,
  • do vključno 14. oktobra 2009.

Z Inovacijskim vavčerjem JAPTI spodbuja poslovno sodelovanje in povezovanje med znanstvenimi ter gospodarskimi poslovnimi subjekti pri konkretnih inovacijskih projektih. Inovacijski vavčer je usmerjen v sofinanciranje mikro in malih podjetij, ki so najvitalnejši del slovenskega gospodarstva, saj predstavljajo kar 98-odstotni delež med vsemi slovenskimi podjetji.

Prvič so ta model preizkusili na Nizozemskem leta 2004. Sto podjetjem so povsem naključno podelili vavčerje po nekaj tisoč evrov, ki so jih podjetja unovčila le v razvojno-raziskovalnih institucijah. Z raziskavo so ugotovili, da je od desetih podeljenih vavčerjev osem takih, pri katerih do izvedbe projekta ne bi prišlo, če podjetja ne bi imela možnosti takšnega sofinanciranja. Danes je na Nizozemskem inovacijski vavčer dobro uveljavljen podporni instrument inovativnega okolja, ki se kot primer dobre prakse prenaša tudi v slovensko inovativno okolje.

Vse informacije in obrazce za prijavo najdete v razpisni dokumentaciji.

Nazaj