JAPTI – pridruženi akter - želi vstopiti v partnerstvo na projektu v okviru 2. javnega razpisa za izbor projektov na podlagi Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

JAPTI – pridruženi akter - želi vstopiti v partnerstvo na projektu v okviru 2. javnega razpisa za izbor projektov na podlagi Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

JAPTI – pridruženi akter - želi vstopiti v partnerstvo na projektu v okviru 2. javnega razpisa za izbor projektov na podlagi Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

01. 06. 2010

Pozivamo vas k sodelovanju ter k pripravi skupnega projektnega predloga na podlagi 2. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013.

JAPTI želi vstopiti v projekt, katerega vsebina, cilji ter napovedani rezultati bodo vodili v trajnostni razvoj pogojev za podjetništvo ter bodo posledično vplivali na pospešeno izmenjavo gospodarskih odnosov med Slovenijo in Hrvaško v čim večjem obsegu meje med obema državama.

Pozivamo vas k sodelovanju ter k pripravi skupnega projektnega predloga na podlagi 2. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013. JAPTI se želi vključiti v projekt v vlogi PRIDRUŽENEGA AKTERJA ter s tem omogočiti partnerstvu na projektu čim bolj učinkovito promocijo ciljev projekta v mednarodnem kontekstu z namenom pospeševanja slovensko-hrvaških poslovnih povezav tudi zaradi skupnega vstopanja na tretje trge. Obenem želi JAPTI vplivati na trajnostni razvoj tovrstnih povezav v kontekstu globalnega gospodarstva, v okviru katerega je prepoznavnost regije ter partnerjev na regiji ključnega pomena.

Rok: Rok za oddajo projektnega predloga je 30.6.2010, zato predlagamo, da nam najkasneje do 14.6.2010 posredujete vaš interes za skupni projekt na elektronski naslov: tanja.drobnic@japti.si ali po telefonu: (01) 589 18 94.

Nazaj