JAPTI objavil razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012

JAPTI objavil razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012

JAPTI objavil razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012

02. 07. 2012

Predmet razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti izvajali na ozemlju Republike Slovenije. V letošnjem letu je na voljo 4.428.743,00 EUR sredstev. Razpis je odprt do 17. 8. 2012, do 12.00 ure.

JAPTI je 29. 6. 2012 na svoji spletni strani: www.japti.si in v Uradnem listu RS objavil javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012 za katerega je v letošnjem letu na voljo 4.428.743,00 EUR.

Prijavitelji morajo svoje vloge oddati najkasneje do 17. avgusta 2012, do 12.00 ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji –tuje osebe zasebnega prava – nerezidenti - izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo zagotavljale nova delovna mesta in zaposlitve, predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo ter prispevale k prenosu znanja in tehnologij, pa tudi k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov v Sloveniji s tujimi investitorji. Prispevale naj bi tudi k skladnejšemu regionalnemu razvoju ter k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Cilja razpisa sta odpreti 200 novih delovnih mest najkasneje v treh letih po zaključku investicij in doseči 3-krat višjo vrednost investicij prijavljenih projektov glede na vrednost dodeljenih spodbud najkasneje v treh letih od datuma podpisa pogodb.

Dodatne informacije: Razpisna dokumentacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo na spletnih straneh: http://www.japti.si/ in http://www.investslovenia.si/.

Nazaj