JAPTI objavil javno naročilo za organizacijo in izvedbo podjetniškega izobraževanja za mlade

JAPTI objavil javno naročilo za organizacijo in izvedbo podjetniškega izobraževanja za mlade

JAPTI objavil javno naročilo za organizacijo in izvedbo podjetniškega izobraževanja za mlade

07. 07. 2009

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije je včeraj objavila Javno naročilo za organizacijo in izvedbo podjetniškega izobraževanja za mlade v letu 2009

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je včeraj objavila Javno naročilo za organizacijo in izvedbo podjetniškega izobraževanja za mlade v letu 2009. Namen javnega naročila je spodbujanje inovativnosti in podjetniškega mišljenja med mladimi. 

Predmet javnega naročila je organizacija ter izvedba podjetniških vsebin na osnovnošolskem, srednješolskem in terciarnem (višješolskem in visokošolskem dodiplomskem in podiplomskem) nivoju izobraževanja z namenom uvajanja podjetništva v redni šolski sistem

Izbrani ponudnik bo moral izvesti vse aktivnosti javnega naročila najkasneje do 15.12. 2009. Rok za oddajo ponudb je 31.8.2009.

Več informacij o javnem naročilu je na voljo na naslednji povezavi.

JAPTI že leta aktivno podpira uvajanje podjetništva v redni šolski sistem na vseh ravneh formalnega izobraževanja. Za več informacij kliknite tukaj.

Nazaj