JAPTI objavil Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin (št.I.)

JAPTI objavil Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin (št.I.)

JAPTI objavil Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin (št.I.)

30. 04. 2009

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo danes v Uradnem listu RS objavila Javni razpis »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin št. I« št.

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo danes v Uradnem listu RS objavila Javni razpis »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin št. I«  

Javni razpis delno financira Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k vključevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno-raziskovalnih aktivnostih podjetja, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno strukturo. S subvencioniranjem razvojnih projektov podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine, želimo podpreti izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v gospodarstvu.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov delovanja interdisciplinarne skupine. Sofinancirajo se stroški dela članov, ki so zaposleni pri prijavitelju, kot stroški storitev zunanjih članov skupine, ki niso zaposleni pri prijavitelju.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov je 10.000.00,00 EUR. Pričakovana vrednost subvencioniranja upravičenih stroškov posameznega projekta je 200.000,00 EUR.

Prvi rok za oddajo vlog na javni razpis je  5. 6. 2009. Razpis je odprt do porabe sredstev. Naslednji rok za oddajo vlog na javni razpis je 16. 11. 2009.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Nazaj