JAPTI objavil javni razpis in javno naročilo v podporo inovacijam

JAPTI objavil javni razpis in javno naročilo v podporo inovacijam

JAPTI objavil javni razpis in javno naročilo v podporo inovacijam

29. 07. 2009

JAPTI je v petkovem Uradnem listu objavil Javno naročilo za izvedbo 4. slovenskega foruma inovacij in javni razpis »Inovacijski vavčer«.

JAPTI je objavil Javno naročilo za izvedbo 4. slovenskega foruma inovacij in javni razpis »Inovacijski vavčer«.

Cilj javnega razpisa »Inovacijski vavčer« je sofinanciranje stroškov aktivnosti storitev industrijskih raziskav v sklopu inovacijskih projektov podjetij, katerih končni rezultat je zaščita pravic industrijske lastnine v obliki nacionalne patentne prijave. Z inovacijskim vavčerjem, ki je pilotni instrument, želi JAPTI spodbujati poslovno sodelovanje in povezovanje med znanstvenimi in gospodarskimi poslovnimi subjekti pri konkretnih inovacijskih projektih.

Upravičeni prejemniki sredstev so mikro in mala podjetja, višina sofinanciranja pa znaša 60 % upravičenih stroškov. Posamezni prijavitelj lahko z vlogo na ta javni razpis zaprosi za najmanj 900 evrov (brez DDV) do največ 4.200 evrov (brez DDV), preostali znesek investicije pa mora prijavitelj v preostalem dovoljenem deležu zagotoviti iz lastnih sredstev.

Več informacij o javnem razpisu najdete na tej povezavi.

Slovenski forum inovacij je namenjen nosilcem inovativnih izdelkov, inovacij, inovativnim podjetjem, nosilcem in uporabnikom tehnološkega razvoja, nosilcem  področja znanosti in gospodarstva, razvoju tehnologij, potencialnim investitorjem in drugim podjetjem ter ostali javnosti.

Javno naročilo je razdeljeno v 3 sklope, ki se delijo na:

  • Sklop 1: izvedba evalviranja inovacij (vrednost sklopa: 20.000 brez DDV),
  • Sklop 2: izvedba programa dogodka (vrednost sklopa: 40.000 brez DDV),
  • Sklop 3: izvedba marketinških aktivnosti (vrednost sklopa: 80.000 brez DDV).

Rok za oddajo ponudb je do 26. avgusta 2009 do 12 ure.

Več informacij o javnem naročilu najdete na tej povezavi.

Nazaj