JAPTI objavil javna razpisa za sofinanciranje raziskovalcev in razvojnih skupin

JAPTI objavil javna razpisa za sofinanciranje raziskovalcev in razvojnih skupin

JAPTI objavil javna razpisa za sofinanciranje raziskovalcev in razvojnih skupin

08. 05. 2009

JAPTI je objavil Javni razpis za sofinanciranje stroškov interdisciplinarnih razvojnih skupin (št. I) in Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II).

JAPTI je objavil Javni razpis za sofinanciranje stroškov interdisciplinarnih razvojnih skupin (št. I) in Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II). Javna razpisa delno financira Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«.

S sofinanciranjem stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin naj bi se podjetja spodbudilo k vključevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno-raziskovalnih aktivnostih, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno strukturo. S subvencioniranjem razvojnih projektov podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine, JAPTI  podpira izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v gospodarstvu. Sofinancirajo se stroški dela članov, ki so zaposleni pri prijavitelju, kot stroški storitev zunanjih članov skupine, ki niso zaposleni pri prijavitelju.

S sofinanciranjem zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja naj bi se povečala kakovost in praktična uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pretok znanja med znanstveno raziskovalno sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi instituti, univerzami ter gospodarstvom. Predmet razpisa je razdeljen v dva sklopa:

  • SKLOP A: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz univerz in raziskovalnih organizacij zaposlili v gospodarstvu (podjetjih) za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela.
  • SKLOP B: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz velikih podjetij zaposlili v mikro, malih in srednje velikih podjetjih za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela.

Skupna višina sredstev za oba razpisa je 14.000.000 EUR (10.000.000 EUR za interdisciplinarne razvojne skupine in 4.000.000 EUR za zaposlitev raziskovalcev), ki bodo razdeljena v okviru štirih oz. petih odpiranj. Prvi roki odpiranj bodo v juniju.  

JAPTI bo v mesecu maju za oba javna razpisa organiziral informativne dneve predvidoma v 6 regijah. Termini in lokacije informativnih dnevov bodo objavljeni v naslednjih dneh.

Podrobnosti o razpisih:

Nazaj