JAPTI najavlja razpise v okviru aktivnosti podpore e-poslovanju in uporabe IKT

JAPTI najavlja razpise v okviru aktivnosti podpore e-poslovanju in uporabe IKT

JAPTI najavlja razpise v okviru aktivnosti podpore e-poslovanju in uporabe IKT

23. 06. 2009

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) bo v sodelovanju z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v okviru aktivnosti podpore e-poslovanju in uporabi IKT podprlo izvedbo dveh javnih razpisov in javnega naročila.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) bo v sodelovanju z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v okviru aktivnosti podpore e-poslovanju in uporabi IKT podprlo izvedbo naslednjih javnih razpisov/naročil:

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT

Predmet razpisa bo sofinanciranje upravičenih stroškov priprave in izvedbe izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe.

Vrednost razpisa bo 149.000 EUR. Vrednost sofinanciranja bo do 50% upravičenih stroškov. Sofinancirani bodo projekti, katerih vrednost bo med 5.000 in 25.000 EUR. Do sofinanciranja bodo upravičeni projekti, ki bodo potekali v obdobju od 1.1.2009 do 30.10.2009.

Na razpis se bodo lahko prijavila:
podjetja ali samostojni podjetniki, ki so registrirani po ZGD-1B,
zbornice, ustanovljene po ZGZ ali ObrZ,
javni ali zasebni zavodi ter
društva s področja IKT.

Prijavitelji morajo na dan prijave opravljati svojo dejavnost najmanj 1 leto in morajo biti registrirani za izobraževalno dejavnost v Republiki Sloveniji.

Razpis bo objavljen predvidoma v začetku julija 2009 na spletni strani JAPTI.

Javno naročilo po odprtem postopku za organizacijo in izvedbo regionalnih delavnic s področja IKT

Predmet naročila bo organizacija in izvedba regionalnih delavnic za mreženje ponudbe in povpraševanja na področju IKT v 12 statističnih regijah.

Vrednost naročila je 83.330 EUR. Ponudniki bodo izvajali predmet naročila v obdobju od podpisa pogodbe do 30.9.2009.

Ponudniki bodo lahko pravne in fizične osebe, registrirane pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Javno naročilo bo objavljeno predvidoma v začetku julija 2009 na spletni strani JAPTI.

Javni razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih IKT združenjih in organizacijah

Predmet razpisa bo sofinanciranje članarin v mednarodnih IKT strokovnih združenjih in organizacijah, tehnoloških platformah, tehnoloških mrežah, itd., namenjenih razvoju javno dostopnih tehničnih specifikacij s področja  IKT (seznam mednarodnih združenj).

Vrednost razpisa bo 64.000 EUR. Vrednost sofinanciranja bo do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 5000 EUR. Do sofinanciranja bodo upravičeni projekti, ki bodo potekali v obdobju od 1.1.2009 do 15.10.2009.

Na razpis se bodo lahko prijavili:

  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah;
  • javni zavodi (javni raziskovalni zavodi, univerze, fakultete in druge visokošolske organizacije, itd.);
  • raziskovalno razvojne organizacije, tj. zavodi, registrirani za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti ali razvojne enote podjetij (raziskovalno razvojna organizacija mora biti registrirana za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS));
  • javni ali zasebni zavodi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnosti;
  • društva s področja IKT, registrirana po Zakonu o društvih.

Javni razpis bo objavljen predvidoma v začetku julija 2009 na spletni strani JAPTI.

Več informacij o razpisih dobite na elektronskih naslovih samo.zorc@gov.si (MVZT) ali snezana.dzidic@japti.si (JAPTI).

Nazaj