JAPTI nadaljuje s spodbudami za uporabo IKT in uvajanje e-poslovanja v podjetja

JAPTI nadaljuje s spodbudami za uporabo IKT in uvajanje e-poslovanja v podjetja

JAPTI nadaljuje s spodbudami za uporabo IKT in uvajanje e-poslovanja v podjetja

07. 07. 2009

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije je danes objavila javno naročilo po odprtem postopku za organizacijo in izvedbo regionalnih delavnic s področja IKT (št. 9/2009).

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije je danes objavila javno naročilo po odprtem postopku za organizacijo in izvedbo regionalnih delavnic s področja IKT (št. 9/2009).

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba regionalnih delavnic za mreženje ponudbe in povpraševanja na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) v 12 statističnih regijah, ki morajo biti izvedene v obdobju od datuma podpisa pogodbe o organizaciji in izvedbi regionalne delavnice s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij do 30.9.2009.

Več o samem razpisu in pogojih ter rokih prijave nanj je na voljo na naslednji povezavi.

S področja uporabe IKT in podpore e-poslovanju je JAPTI v preteklem tednu objavil tudi javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT. Več o tem razpisu najdete na tej povezavi. V pripravi pa je tudi Javni razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih IKT združenjih in organizacijah. Tudi ta bo objavljen v tem mesecu.

Nazaj