JAPTI na sejmu EXPO REAL

JAPTI na sejmu EXPO REAL

JAPTI na sejmu EXPO REAL

06. 10. 2008

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) bo tudi letos prisotna na münchenskem sejmu EXPO REAL. Tako bo od 6. do 8. oktobra 2008 na svojem razstavnem prostoru v hali B1 skupaj z 10 so-razstavljavci tujim investitorjem predstavljala možnosti za investicije v nepremičninske projekte v Sloveniji. JAPTI že vrsto let aktivno sodeluje na nekaj izbranih nepremičninskih sejmih v tujini (MIPIM, Real Vienna, ipd.), saj je sodelovanje na tovrstnih nepremičninskih sejmih ustrezno orodje strategije privabljanja tujih neposrednih investicij v Slovenijo. Med temi je za Slovenijo najpomembnejši prav nemški EXPO REAL, saj prihaja največ investicij v našo deželo iz sosednjih držav.

Nepremičninski sejem EXPO REAL (www.exporeal.net) se je v desetih letih razvil v osrednjo platformo za investitorje in poslovne ter nepremičninske projekte v Evropi. Na sejmu so nenehno prisotni vsi privlačni nepremičninski trgi in lokacije ter vodilni poslovneži v nepremičninskem sektorju. Gre za enega najpomembnejših nepremičninskih projektov na svetu, ki se ga je lani udeležilo 1.800 razstavljavcev iz 43 držav in 23.800 obiskovalcev iz 77 držav, od tega 85 odstotkov takšnih z neposredno močjo odločanja. Gospodarsko pomembnost sejma, še posebej za trge v razvoju, nakazuje udeležba številnih vladnih delegacij in razvojnih agencij, ki na sejmu preverjajo trenutno stanje in tekoče trende. Zasnova sejma teži k razvoju investicijske kulture, saj spodbuja preglednost, doseganje mednarodnih standardov in konkurenco. Obširen je tudi konferenčni program z več kot sto seminarji, ki obravnavajo aktualne dogodke.

JAPTI je maja letos objavil javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov za sejemsko predstavitev na sejmu EXPO REAL. Izbranim je omogočil pripravo in izvedbo promocijske podpore, kar pomeni, da je za izbrane projekte pripravil in izdelal razstavni prostor ter zagotovil postavitev in ustrezno opremo. Nosilci projektov pa so se zavezali zagotoviti celovito in strokovno predstavitev nepremičninskega investicijskega projekta s promocijskim gradivom in aktivno sodelovati pri predstavitvi prijavljenega projekta udeležencem in obiskovalcem sejma.

Kar 77 kvadratnih metrov velik razstavni prostor JAPTI je na odlični lokaciji, v hali B1 (B1.322), neposredno ob glavnem vhodu na sejmišče, kjer je tudi največji pretok obiskovalcev. Naslov letošnjega nastopa je SLOVENIA - property market! (Slovenija – nepremičninski trg!).

Tako se bo letos na razstavnem prostoru JAPTI predstavilo 10 so-razstavljavcev s svojimi projekti, katerih skupna vrednost je 357 milijonov evrov. Trem najbolje ocenjenim prijavam je JAPTI na razstavnem prostoru odredil prostor za vizualno predstavitev v obliki makete (podjetje Projekt, d. d.  s projektom Turistično rekreacijski center »Repenšek,« podjetje RP Investicije, d. o. o. s projektom Poslovno trgovski center »Cubis« in družba Energoplan, d. d. s projektom Stanovanjsko poslovno naselje »Parmova«). S promocijskimi materiali pa se bodo na razstavnem prostoru predstavili podjetje IMOS, d. d., s projektom Tobačna mesto, podjetje GH Holding s projektom Gemini, podjetje Property, d. o. o.  s projektom Poslovno skladiščni center, podjetje BK Studio, d. o. o. s projektom Apartmajsko naselje Moravske toplice, podjetje RRA Mura, d. o. o.  s  projektom Tehnološki park Pomurje, podjetje Tehnopolis, d. o. o. s projektom Tehnopolis + in podjetje Mreža nepremičnin, d. o. o. s projektom Mesto 4 dožev. Lani se je skupaj z JAPTI predstavilo šest razstavljavcev s svojimi nepremičninskimi projekti, in sicer štirje z maketami, dva pa s promocijskimi materiali.

Da sodelovanje na tovrstnih sejmih in takšna promocija Slovenije kot primerne lokacije za tuje investitorje obrodi sadove, med drugim dokazujeta tudi lani podpisana 253 milijonov evrov vredna pogodba med Holdingom Slovenske železnice in TriGranitom o izgradnji Potniškega centra Ljubljana – Emonike City Centra, in letošnji podpis 248 milijonov evrov vredne pogodbe o gradnji trgovskega centra Stožice med MOL in srbsko Delto.

Nazaj