JAPTI na dnevu podjetništva

JAPTI na dnevu podjetništva

JAPTI na dnevu podjetništva

23. 06. 2008

V okviru Konjiških dnevov sta se predstavnici JAPTI 23. junija 2008 udeležili dneva podjetništva, in sicer okrogle mize organizatorja ŠCZ Slovenske Konjice - Zreče, VEM centra JAPTI. Okrogla miza se je dotaknila socialnega podjetništva in družbene odgovornosti, zaposlovanja - kratkotrajno in malo delo v izogib dela na črno, družinskega podjetništva in spodbujanja inovativnosti v podjetjih.

Diskusija okrogle mize se je usmerila k pospeševanju promocije poklicev v regiji, strategijam za večje vključevanje učencev v srednje poklicno izobraževanje, usmerjenosti izobraževanja k trgu in večji kakovosti.

Izpostavljena je bila problematika določenih oblik zaposlitve, ki so bile predstavljene in nanje podali predloge. S strani JAPTI so bili predstavljeni Slovenski center za konkurenčnost in inovativnost, razpisi in podporni instrumenti za inovativna podjetja in inovativne posameznike.

Nazaj