JAPTI bo sofinanciral podjetja na individualnih mednarodnih sejmih

JAPTI bo sofinanciral podjetja na individualnih mednarodnih sejmih

JAPTI bo sofinanciral podjetja na individualnih mednarodnih sejmih

19. 11. 2010

Podjetje lahko prejme do 10.000 evrov pomoči.

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (Japti) je v Uradnem listu RS (Št. 90, Datum: 12.11.2010) in na spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Za razpis je na razpolago 600.000 evrov sredstev, ki so zagotovljena v proračunu za leto 2011. Razpis je odprt do 13. decembra 2010.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oz. širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti. Tako bi povečali tudi možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišali stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj razpisa je podpreti vsaj 60 slovenskih podjetij pri nastopu na mednarodnem sejmu v tujini. Podjetje lahko glede na pogoje razpisa prejme največ 10.000 evrov pomoči.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve najetega prostora ter stroški upravljanja tega prostora. Upoštevani pa bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od 1. januarja 2011 dalje.

Nazaj