JAPTI aktivno sodeloval na četrtem posvetu »Obzorje 2020«

JAPTI aktivno sodeloval na četrtem posvetu »Obzorje 2020«

JAPTI aktivno sodeloval na četrtem posvetu »Obzorje 2020«

18. 04. 2012

Z namenom aktivnega sodelovanja Slovenije pri oblikovanju novega programa EU »Obzorje 2020« je potekal tematski posvet o izhodiščih in predvidenih ukrepih za pospeševanje inovativnosti MSP, njihovo večje vključevanje v programe EU ter poenostavitev postopkov za sodelovanje v le teh.

Z namenom aktivnega sodelovanja Slovenije pri oblikovanju novega programa EU »Obzorje 2020« je včeraj v Tehnološkem parku Ljubljana potekal tematski posvet o izhodiščih in predvidenih ukrepih za pospeševanje inovativnosti MSP, njihovo večje vključevanje v programe EU ter poenostavitev postopkov za sodelovanje v le teh, ki se ga je aktivno udeležil tudi JAPTI.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je namreč odprlo razpravo o novem okvirnem programu EU »Obzorje 2020«. Predlog programa prvič združuje vse programe financiranja za raziskave in inovacije ter vključuje tudi posebne ukrepe za spodbujanje inovativnosti malih in srednjih podjetij (MSP). Program »COSME«, kjer je kontaktna točka Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, omogoča MSP lažji dostop do različnih finančnih virov s ciljem njihovega razvoja in rasti, v obliki podpore in dveh finančnih instrumentov.

Izpostavljeno je bilo, da bi koordinacija nacionalnih resursov in politik ter uskladitev ustreznih instrumentov in mehanizmov z instrumenti EU lahko povečala možnosti slovenskih MSP pri vključevanju v mednarodne konzorcije in povečala uspešnost prijav na projekte. Prav tako bi bilo treba pospešiti učinek podpore in v okviru obstoječih mrež za podpiranje MSP ustanoviti podporni sistem za mala in srednje velika podjetja. Z enotno podporo, izvajanjem in spremljanjem instrumenta za MSP v okviru Obzorja 2020 bi MSP lahko zagotovili preprost dostop do prijav na projekte.

Smiselno bi bilo tudi vzpostaviti enotno točko za informiranje in omogočiti MSPjem pravočasno obveščanje o priložnostih za sodelovanje ter nudenje podpore na vseh področij, ki vplivajo na razvoj novih in tržnih izdelkov, so še ugotavljali udeleženci. In ne nazadnje, potrebno bi bilo tudi pomagati MSP, da se pri raziskavah in inovacijah povežejo s partnerji iz celotne Unije, kar bi jim nedvomno omogočilo, da vanje vključijo tehnologije in razvijejo inovacijske zmogljivosti. Koristna bi bila tudi organizacija interdisciplinarnih posvetov in delavnic, na katerih bi bili prisotni tako MSP kot raziskovalna sfera, ter jim omogočiti vzdrževanje kontinuirane raziskovalne aktivnosti ter vključenosti v vodilne mednarodne R&R konzorcije.

Zbrani predlogi o ukrepih in poenostavitvah v postopkih prijave projektov in njihovem izvajanju bodo posredovani resornim ministrstvom in bodo prispevali k oblikovanju stališč Slovenije v postopku priprave in sprejemanja novih programov za obdobje 2014–2020.

Fotografije: arhiv Tehnološkega parka Ljubljana

Nazaj