Japonska delegacija NEDO ponovno na obisku v Sloveniji

Japonska delegacija NEDO ponovno na obisku v Sloveniji

Japonska delegacija NEDO ponovno na obisku v Sloveniji

08. 07. 2013

Namen srečanj je seznaniti slovensko stran s potekom izvedbe osnovne študije, ki bo izpostavila možnosti skupnega demonstracijskega projekta v Sloveniji.

9. in 10. julija 2013 se bo izvršni direktor Japonske organizacije za napredno energetiko in razvoj industrijske tehnologije NEDO, g. Hiroshi KUNIYOSHI, sestal z visokimi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter obiskal nekatere morebitne lokacije skupnega japonsko-slovenskega demonstracijskega projekta na področju pametnih skupnosti.

Namen srečanj je seznaniti slovensko stran s potekom izvedbe osnovne študije, ki bo izpostavila možnosti skupnega demonstracijskega projekta v Sloveniji. NEDO bo agencijo SPIRIT in ustrezna ministrstva seznanil tudi z dosedanjimi rezultati, skupaj pa bi poiskali projekte sprejemljive za obe strani, s čimer bi hkrati nudili slovenskim podjetjem ustrezen poligon za testiranje proizvodov in rešitev, v nadaljevanju pa reference, ki bi pomenile možnost prodora na tuje trge skupaj z japonskimi podjetji.

Delegacija NEDO se bo v četrtek, 11. julija udeležila tudi prvih znanstveno tehnoloških posvetov med Republiko Slovenijo in Japonsko, kjer bo g. Hiroshi KUNIYOSHI predstavil delovanje organizacije NEDO, delovanje v okviru izvajanj demonstracijskih projektov na Japonskem in po svetu ter aktivnosti, ki potekajo sedaj med NEDO in agencijo SPIRIT. V okviru srečanj bo s strani SPIRIT predstavljeno delovanje agencije SPIRIT ter potek aktivnosti za pripravo skupnega projekta na področju pametnih skupnosti.

Obisk japonske delegacije koordinira SPIRIT Slovenija, ki ima že vzpostavljeno sodelovanje z NEDO v okviru podpisanega sporazuma, kateri določa krepitev povezovanja in tehnološkega sodelovanja na področju naprednih energetskih in industrijskih tehnologij.

Agencija SPIRIT bo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi identificirala nekaj potencialnih projektov in se v dogovoru z Japonsko stranjo odločila, kateri je najprimernejši za izvedbo demonstracijskega projekta v Sloveniji. Slovenija vidi Japonsko kot pomembnega strateškega partnerja za dolgoročno sodelovanje, ponovni obisk na visoki ravni pa potrjuje, da obstajajo obojestranski interesi dolgoročnejšega sodelovanja med državama.

Dodatne informacije: Gašper Vilfan, koordinator sporazuma med SPIRIT in NEDO, Tel: 0590 89 530, e-pošta: gasper.vilfan@spiritslovenia.si.

Nazaj