Izvozniki so gonilo slovenskega gospodarstva

Izvozniki so gonilo slovenskega gospodarstva

Izvozniki so gonilo slovenskega gospodarstva

18. 06. 2008

Okoli 150 predstavnikov slovenskih podjetij, ki bi svoje poslovanje želeli razširiti izven slovenskih meja, se je danes udeležilo posveta, ki ga je organizirala Javna agencija Republike Slovenije za tuje investicije in internacionalizacijo (JAPTI). Na posvetu so vodje predstavništev slovenskega gospodarstva (PSG) po svetu, ki delujejo pod okriljem JAPTI, udeležencem predstavili specifiko in pravila poslovne igre na trgih, na katerih delujejo ter storitve, ki jih ponujajo podjetjem.

Posvet je pričel mag. Tomaž Jeršič, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, ki je spregovoril o predstavništvih slovenskega gospodarstva JAPTI v tujini in njihovi vlogi pri izvajanju programov internacionalizacije slovenskega gospodarstva ter spodbujanju tujih neposrednih investicij. Udeležence sta nagovorila tudi mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki je dejal, da so slovenski izvozniki motor slovenskega razvoja in merilo slovenske konkurenčnosti, zato jim je treba posvečati posebno pozornost. Mag. Andrej Poglajen, pomočnik generalnega sekretarja Obrtno podjetniške zbornice Slovenije (OZS) za storitve članstvu, pa je izpostavil, da mala podjetja zaradi bližine in poznavanja jezika večinoma izvažajo na bližnje trge, ki so zanje lažje obvladljivi, za vstop na bolj oddaljene tuje trge pa se odločajo v okviru sodelovanja z večjimi podjetji.

V nadaljevanju srečanja so posamezni vodje predstavništev predstavili trge, na katerih delujejo in njihove specifike. Lara Černetič, vodja PSG Milano je predstavila Italijo, ki je druga največja trgovinska partnerica Slovenije in kot posebnosti tega trga izpostavila dolge plačilne roke. Nemčija po besedah Janeza Trkmana, vodje PSG Düsseldorf, predstavlja pravi magnet za slovensko gospodarstvo, in ponuja številne priložnosti slovenskim podjetjem. Branko Grgič, vodja PSG Bukarešta je izpostavil, da med romunskimi podjetji vlada veliko zanimanje za sodelovanje s tujimi podjetji na razpisih EU ter pripomnil, da je na tem trgu še v veliki meri prisotna korupcija. O priložnostih, ki jih ponuja Turčija je spregovoril Daniel Vehovar, vodja PSG Istanbul, saj ima ta lokacijo, infrastrukturo ter domači in regionalni potencial, ki ga lahko izkoristijo tudi slovenska podjetja. O bolj oddaljenem trgu, Kitajski, je spregovoril vodja PSG Šanghaj, mag. Ljubo Ulaga, in poudaril, da v tretji največji državi na svetu uspešno deluje že več kot 30 slovenskih podjetij, blagovna menjava med državama pa vsako leto narašča. Kljub geografski oddaljenosti velja za izjemno zanimiv trg Brazilija, je pa treba poznati njegovo specifiko, predvsem komuniciranje v portugalskem jeziku je ena od prednosti pri vstopu na ta trg, je dodal Martin Kostanjšek, vodja PSG Sao Paulo. Za slovenska podjetja pa je zanimiva tudi Rusija, ki vse bolj odkriva pomen malega in srednjega podjetništva, priložnost pa predstavlja tudi naraščajoča kupna moč ruskega prebivalstva, je poudaril Vidko Filpič, vodja PSG Kazan.

V nadaljevanju srečanja je predstavnik sekcije združenja ZITex Mitja Kolbe udeležencem predstavil primer dobre prakse oziroma pozitivne izkušnje sodelovanja s PSG, prisotni pa so se imeli priložnost seznaniti tudi s Strategijo vstopa na tuje trge, ki jo je pojasnil predstavnik enote za dostop na trge pri DG Trade, Graham Taylor.

Popoldanski čas srečanja je bil namenjen individualnim poslovnim srečanjem med predstavniki podjetij in vodji PSG, na katerih so imela podjetja priložnost zastaviti specifična vprašanja, ki zadevajo internacionalizacijo poslovanja njihovega podjetja. Zaradi izjemnega zanimanja podjetij se bodo srečanja nadaljevala tudi v petek, 20. junija.

V okviru srečanja se je odvijala tudi tiskovna konferenca, na kateri je Petra Grilc, vodja sektorja za internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarstvo, povedala, da sta programa za spodbujanje internacionalizacije podjetij in za spodbujanje tujih neposrednih investicij med glavnimi prioritetami Ministrstva za gospodarstvo in Vlade RS. Cilji v okviru teh programov so usmerjeni k spodbujanju slovenskih podjetij k prvim vstopom na nove trge oziroma povečanje števila slovenskih izvoznikov, večja razpršenost slovenskega izvoza ter povečanje števila tujih neposrednih investicij.

Mag. Peter Ješovnik, direktor JAPTI je predstavil paleto instrumentov, ki jih JAPTI uporablja za izvajanje prej omenjenih programov. »Storitve agencije na področju internacionalizacije poleg mreže predstavništev slovenskega gospodarstva po svetu obsegajo tudi obiske sejmov ter organiziranje vhodnih in izhodnih gospodarskih delegacij na oddaljene in bližnje trge. Pri delegacijah sodelujemo z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno podjetniško zbornico Slovenije, letos pa imamo v načrtu 20 vhodnih in 25 izhodnih gospodarskih delegacij. V letu 2008 pa se pilotno lotevamo tudi sofinanciranja poslovnih klubov po svetu.« Ne nazadnje pa je podjetjem v veliko pomoč tudi spletni portal: www.izvoznookno.si, ki ponuja številne uporabne informacije za podjetja, ki jih mika internacionalizacija.

Kot je povedal mag. Samo Hribar Milič, »slovenska podjetja vse bolj aktivno vstopajo na tako imenovane BRIC trge (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska). Dejstvo pa je, da je pri vstopu na te ogromne trge nujno potrebno poznavanje poslovnih običajev in skritih pasti pri poslovanju, kjer odločilno vlogo pri obveščanju slovenskih podjetnikov opravijo slovenska predstavništva v tujini.« Po njegovih informacijah imajo v Nemčiji na približno 200 milijonov evrov izvoza enega gospodarskega predstavnika v tujini. Če bi v Sloveniji upoštevali podobno število, bi morali imeti okoli 90 gospodarskih predstavnikov po svetu, teh pa je skupaj z ekonomskimi predstavniki na ambasadah okoli 25, je še dodal. Letos GZS z JAPTI sodeluje tudi pri organizaciji 15 vhodnih in 17 izhodnih gospodarskih delegacij.

»Dolgoročno gledano je za slovenska podjetja zelo pomembna prisotnost na tujih trgih. Tudi OZS se ukvarja s spodbujanjem internacionalizacije, med drugim z JAPTI sodeluje pri organizaciji gospodarskih delegacij. Letos bomo skupaj pripravili osem izhodnih in 5 vhodnih delegacij, prav tako pa bomo o internacionalizaciji govorili tudi v okviru septembrskega sejma MOS, kjer bodo med drugim organizirana tudi multilateralna srečanja med podjetji,« je na tiskovni konferenci poudaril mag. Andrej Poglajen. Med drugim je dejal, da imajo obrtniki in mala podjetja danes za internacionalizacijo veliko več možnosti kot nekoč, a tega kljub temu še ne izkoriščajo dovolj. Predvsem zaradi omejenih dostopov do finančnih in človeških virov, pa tudi pomanjkanja specifičnih znanj, in zato za iskanje novih priložnosti in prodor na tuje trge še toliko bolj potrebujejo strokovno pomoč institucij.

Govorniki na tiskovni konferenci so se strinjali, da lahko samo z usklajenim delovanjem pristojnih institucij, kot so Ministrstvo za gospodarstvo, JAPTI, GZS in OZS ter ostalimi institucijami, hitreje in učinkoviteje dosežemo večjo internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Nazaj