Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

15. 09. 2023

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da se v ponedeljek, 18. septembra, izteče rok za oddajo vlog za povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki ste jim odredili drugo delo zaradi odprave posledic poplav in plazov.

Povračilo izplačanih plač lahko uveljavljate na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov - ZIUOPZP, ki je začel veljati 2. 9. 2023.

Tisti delodajalci, ki ste zaposlenim odredili obveznost opravljanja takšnega dela pred 2. 9. 2023 (pred veljavnostjo zakona), morate vloge za povračilo izplačanih plač teh zaposlenih predložiti najkasneje v 15 dneh od uveljavitve zakona, to pomeni do 18. 9. 2023.

Vlogo za povračilo elektronsko oddate na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Vlogi obvezno priložite pisno odredbo zaposlenim o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi odprave posledic poplav in plazov. 

Če ste zaposlenim odredili takšno obveznost pred 2. 9. 2023 (pred veljavnostjo zakona), ste jo morali odrediti v pisni obliki najpozneje v 5 dneh od uveljavitve zakona, to pomeni do 7. 9. 2023.

Povračilo izplačanih plač zaposlenih lahko uveljavljate za obdobje od 3. 8. 2023 do 3. 9. 2023, dokler trajajo okoliščine, ki opravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela. Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se upošteva odreditev obveznosti drugega dela zaradi izjemnih okoliščin po Zakonu o delovnih razmerjih.

Oddajte vlogo na portalu

Nazaj