Izšla je znanstvena monografija - »Danube Region Entrepreneurship Observatory«

Izšla je znanstvena monografija - »Danube Region Entrepreneurship Observatory«

Izšla je znanstvena monografija - »Danube Region Entrepreneurship Observatory«

23. 11. 2015

V knjižni zbirki “Slovenski podjetniški observatorij” je izšla znanstvena monografija z naslovom Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential, v kateri avtorji proučujejo značilnosti podjetniške aktivnosti Podonavske regije.

Vir: Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, 5. 9.  2015, http://www.epfip.uni-mb.si/

V knjižni zbirki “Slovenski podjetniški observatorij” je izšla znanstvena monografija z naslovom Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorji, prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Miroslav Rebernik, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in prof. dr. Karin Širec, proučujejo značilnosti podjetniške aktivnosti Podonavske regije.

Znanstvena monografija “Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential” je prva publikacija v zbirki letnih znanstvenih monografij, ki proučujejo Podonavsko regijo, izdana z namenom okrepiti spoznanja o tem, kaj vpliva na podjetnike ter njihove podjeme ter spoznanj o tem, kaj vpliva na razlike med državami Podonavske regije glede inovativnosti ter podjetništva, prav tako pa tudi identificirati orodja in koncepte za oblikovanje ustrezne, na dokazih temelječe, ekonomske politike. Prispevati želijo k učinkovitim izboljšavam podjetniškega voda držav Podonavske regije, k izgradnji učinkovitega podjetniškega ekosistema ter k okrepitvi sodelovanja med raziskovalci in učitelji podjetniškega procesa. V prihodnosti želijo pritegniti še več raziskovalcev Podonavske regije k skupnemu razmišljanju o izboljšanju podjetniških praks v regiji.

Znanstvena monografija je odraz potreb po mednarodnih primerjavah v raziskovanju podjetništva. Pomembnost študij, ki vključujejo večje število držav je nedvomno visoka, saj tovrstne študije omogočajo primerjavo in ponovljivost raziskovalnih izsledkov. Le-ti so pomembni tako na akademski ravni, kot v poslovni praksi in za nosilce ekonomske politike. Ker je podjetništvo kompleksen družbeni pojav, lahko številne medsebojne odvisnosti razumemo samo s poglobljenimi študijami, ki vključujejo kontinuirano pozicioniranje nacionalnega podjetniškega sistema v evropsko in globalno perspektivo.

Pričujoča raziskava temelji na primerljivih podatkih Globalnega Podjetniškega Monitorja (Global Entrepreneurship Monitor - GEM), ki je največji in najkompleksnejši raziskovalni projekt na področju podjetništva (verjetno pa tudi na splošno na področju družbenih ved) na svetu in poteka že od leta 1997. Nekatere države sodelujejo vsako leto, druge se priključujejo v izbranih letih. Danes je mogoče primerjati podatke več kot 100 držav, ne samo na področju zgodnje podjetniške aktivnosti, pač pa tudi na področjih, ki zajemajo odnos prebivalstva do podjetništva, podjetniške namere, strah pred neuspehom, razpoznavanje poslovnih priložnosti in drugo. To seveda utemeljuje odločitev, da so pričujočo znanstveno monografijo “Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential” temeljili na podatkih raziskave GEM. V monografiji je zajeta podatkovna baza za devet držav Podonavske regije: Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Po kratkem uvodnem poglavju v naslednjih poglavjih proučujejo podjetniške značilnosti držav Podonavske regije ter podjetniške namere v regiji, nato pa nadaljujejo z raziskavo konkurence ter podjetniških aspiracij zgodnjih podjetnikov v obravnavanih državah.

Znanstvena monografija je dostopna tukaj.

Nazaj