Izobraževalni program za mestne menedžerje

Izobraževalni program za mestne menedžerje

Izobraževalni program za mestne menedžerje

13. 03. 2019

NOVO! Izobraževalni program za mestne menedžerje sedaj tudi v Sloveniji.

Vir in informacije: www.podjetniski-portal.si

NOVO! Izobraževalni program za mestne menedžerje sedaj tudi v Sloveniji.

Z namenom razvoja kompetenc mestnih menedžerjev v Sloveniji, smo na agenciji SPIRIT skupaj s fakulteto DOBA razvili izobraževalni program za mestne menedžerje s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja podjetništva in kakovostnega bivanja prebivalcev in obiskovalcev mestnih središč.

V Evropi se mesta zavedajo problema izumiranja mestnih jeder, zato obstajajo združenja za upravljanje mestnih središč (TCM), v okviru katerih ponujajo razna izobraževanja in usposabljanja za mestne menedžerje. Gre za krajše in intenzivnejše programe, ki dajejo izjemne rezultate. Tudi v izobraževalnem programu za mestne menedžerje smo prepoznali najpomembnejše kompetence in jih oblikovali v intenziven program, ki smo ga prilagodili slovenskim razmeram.

Kdo je mestni menedžer?

Mestni menedžer je menedžer, ne strokovnjak z vseh področji upravljanja mestnega središča. Se pa sčasoma razvije v strokovnjaka za upravljanje mestnega središča. Mestni menedžer mora biti sposoben odločanja v nepredvidljivih okoliščinah, skrbeti mora za spodbudno podporno okolje mestnega središča. Sposoben je celovitega in strateškega razmišljanja, da skupaj s prebivalci (participacija) najde edinstvene razvojne priložnosti mestnega središča (glede na zgodovinske, kulturne, naravne danosti). Obvladati mora vodenje interdisciplinarnih timov strokovnjakov s področij upravljanja mestnih središč z namenom vodenja kompleksnih projektov, ki omogočajo uresničevanje idej (novosti/izboljšave) za trajnostni razvoj mestnega središča, in njihovo trženje. Odlična komunikacija z vsemi deležniki, sklepanje partnerstev, usklajevanje interesov, mreženje, sposobnost pogajanja in iskanje finančnih virov so pri njegovem delu bistveni. Za doseganje trajnosti in učinkovitosti mora znati koristiti prednosti IKT in tehnološkega razvoja, jih integrirati v svoje delovanje in delovanje mestnega središča.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem mestnim menedžerjem, vsem osebam na občinah, ki so odgovorne za upravljanje mestnih središč, ter osebam iz institucij, ki z občino sodelujejo pri upravljanju mestnih središč.

Zbiranje prijav

Najkasneje do 10. 4. 2019 oz. do zapolnitve mest (20).

Prijavite se online.

Kotizacija

400 EUR na udeleženca (razliko do polne cene programa 1.500 EUR sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko izvajalske institucije SPIRIT Slovenija, javna agencija).

Dodatne informacije o programu

Vse informacije o programu dobite na spletni strani programa ali po e-poštah:

Izobraževalni program za mestne menedžerje od 10. maja do 6. junija 2019

Delo poteka v virtualnem prostoru kot priprava na srečanje (gradiva, posnetki, avdiovizualni viri, usmeritve). Kot sklenitev vsakega modula sledi srečanje v obliki delavnice, ki se zaključi z ogledom dobre prakse mesta, v katerem srečanje poteka. Tako udeleženci v 4 tednih z intenzivnim in personaliziranim učenjem razvijete prenosljive in specifične kompetence za upravljanje mestnih središč.

Aktivnost je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Nazaj