Izboljšanje sodelovanja med MSP in poslovnimi angeli ter tveganim kapitalom

Izboljšanje sodelovanja med MSP in poslovnimi angeli ter tveganim kapitalom

Izboljšanje sodelovanja med MSP in poslovnimi angeli ter tveganim kapitalom

03. 07. 2009

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je pristopil k mednarodnem sporazumu o sodelovanju za izboljšanje sodelovanja med evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji ter mrežami poslovnih angelov in skladov tveganega kapitala.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je pristopil k mednarodnem sporazumu o sodelovanju za izboljšanje sodelovanja med evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji ter mrežami poslovnih angelov in skladov tveganega kapitala. Slavnostni podpis sporazuma, h kateremu je pristopilo dvanajst evropskih organizacij, bo izveden danes, v okviru zaključne konference na temo »How to Provide Solutions for Innovative and Creative Start-ups in Uncertain Times« evropskega projekta INNO-DEAL.

Glavni namen sporazuma je na evropskem prostoru vzpostaviti sodelovanje med zasebnimi investitorji in malimi ter srednje velikimi podjetji s ciljem omogočiti financiranje razvoja storitev oz. izdelkov. Dodatno bo sodelovanje vzpodbudilo nove poslovne vezi in možnost prodora podjetij na širši evropski trg. Sporazum bodo poleg Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. iz Slovenije podpisali še Klub poslovnih angelov Slovenije ter Meta Group, in še organizacije iz Francije (Mediterranee Technologoies, Marseille Innovation, Provence Business Angel), Italije (Finanziaria Laziale di Svilupppo SPA), Velike Britanije ( Advantage West Midlands, University Technology Park Coventry), Nemčije (Wirtschaftsforderung Region Stuttgart), Poljske (Podlaska Regional Development Foundation) in Romunije (Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est).

Sporazum predvideva naslednje dejavnosti:

  • izmenjavo informacij med regionalnimi mrežami zasebnih investitorjev z namenom izmenjave dobrih praks s področja identificiranja, izbora in financiranja podjetij
  • priprava serije poslovnih dogodkov v regijah med podjetji, ki iščejo investicije in ponudniki kapitala
  • vzpostavit platformo v katero bodo dostopala podjetja in ponudniki kapitala z namenom pridobiti oz. izvesti investicijo
  • vključevati lokalne inkubatorje za izvajanje selekcije potencialnih podjetij, ki želijo pridobiti investicijo.

Zgoraj omenjene dejavnosti se bodo izvajale prek specifičnih evropskih programov in projektov. Učinki sporazuma bodo dolgoročni in se bodo izražali v vzpostavljenih novih poslovnih stikih, večjega in enostavnejšega dostopa podjetij do virov financiranja, izvedenih investicijah, itd. Prvo delovno srečanje podpisnikov sporazuma o sodelovanju bo potekalo jutri na Tehnološkem parku Ljubljana.

 

Vir: Tehnološki park Ljubljana

Nazaj