Izbirajo naj inovacije v Podravju za leto 2011

Izbirajo naj inovacije v Podravju za leto 2011

Izbirajo naj inovacije v Podravju za leto 2011

06. 02. 2012

V Štajerski gospodarski zbornici želijo z vsakoletnim razpisom za izbor najboljših inovacij v regiji omogočiti inovatorjem, da predstavijo dosežke, ki so plod domačega znanja, najboljše pa nagraditi s priznanji.

Inovatorji si upajo... upajte si tudi vi in predstavite vašo inovacijo širši javnosti!

V Štajerski gospodarski zbornici želijo z vsakoletnim razpisom za izbor najboljših inovacij v regiji omogočiti inovatorjem, da predstavijo dosežke, ki so plod domačega znanja, najboljše pa nagraditi s priznanji.

Na ta način želijo izpostaviti številne primere dobrih praks, jih predstaviti javnosti in tako vzpodbuditi tudi ostale k iskanju inovativnih potencialov v regiji.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike iz območja podravske regije.

Rok: Rok za oddajo je 2. april 2012.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Lidija Majcen, Tel: (02) 220 87 25, E-mail: lidija.majcen@stajerskagz.si.

Elektronski dokumenti:

Več

Nazaj