IP for SMEs - Projekt s področja intelektualne lastnine za mala in srednje velika podjetja

IP for SMEs - Projekt s področja intelektualne lastnine za mala in srednje velika podjetja

IP for SMEs - Projekt s področja intelektualne lastnine za mala in srednje velika podjetja

03. 05. 2013

Namen projekta je razvoj usposobljenosti organizacijskih modelov, orodij in mrežnega povezovanja med svetom znanstvenih raziskav in lokalnim ekonomskim spletom v zainteresiranih čezmejnih regijah, vse to z vpeljevanjem usposobljenih mehanizmov v scenarij t.i. open innovation.

Glavne teme projekta IP for SMEs (Vloga intelektualne lastnine pri oblikovanju regionalne dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo intelektualne lastnine) so inovacije, zaščita intelektualne lastnine in uporaba neopredmetenih sredstev, v čezmejnem povezovanju (Slovenija – Italija) pri upravljanju z intelektualno lastnino kot vzvodom za regionalno konkurenčnost.

Namen projekta je razvoj usposobljenosti organizacijskih modelov, orodij in mrežnega povezovanja med svetom znanstvenih raziskav in lokalnim ekonomskim spletom v zainteresiranih čezmejnih regijah, vse to z vpeljevanjem usposobljenih mehanizmov v scenarij t.i. open innovation.

Razvoj procesov na tehnološkega prenosa osnovi IP iz raziskovalnih ustanov v podjetja je ključni dejavnik za nastanek in razvoj lokalnih tehnoloških verig nove generacije, kjer nematerialne sposobnosti postanejo tržno sredstvo na svetovni ravni glede na dinamične in tekmovalne vzorce.

Skupni cilj je torej določiti, tudi s pomočjo operativnih eksperimentiranj na samem področju, učinkovita in trajna čezmejna razmerja v srednjeročnem obdobju med raziskovalnimi ustanovami in poslovnim svetom s posebnim poudarkom na MSP in utemeljena na IP orodjih in vrednotenju intelektualne lastnine.

Več informacij s področja intelektualne lastnine ter o projektu in njegovih aktivnostih najdete tukaj.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Maja Polanec, e-pošta: maja.polanec@tia.si.

Elektronski dokumenti:

Nazaj