IP for SMEs - Projekt s področja intelektualne lastnine za mala in srednje velika podjetja

IP for SMEs - Projekt s področja intelektualne lastnine za mala in srednje velika podjetja

IP for SMEs - Projekt s področja intelektualne lastnine za mala in srednje velika podjetja

11. 04. 2013

Glavne teme projekta IP for SMEs (Vloga intelektualne lastnine pri oblikovanju regionalne dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo intelektualne lastnine) so inovacije, zaščita intelektualne lastnine in uporaba neopredmetenih sredstev, v čezmejnem povezovanju (Slovenija – Italija) pri upravljanju z intelektualno lastnino kot vzvodom za regionalno konkurenčnost.

Glavne teme projekta IP for SMEs (Vloga intelektualne lastnine pri oblikovanju regionalne dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo intelektualne lastnine) so inovacije, zaščita intelektualne lastnine in uporaba neopredmetenih sredstev, v čezmejnem povezovanju (Slovenija – Italija) pri upravljanju z intelektualno lastnino kot vzvodom za regionalno konkurenčnost.

Več informacij s področja intelektualne lastnine ter o projektu in njegovih aktivnostih najdete tukaj.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Maja Polanec, e-pošta: maja.polanec@tia.si.

Elektronski dokumenti:

Nazaj