Inventura 2020 - kako drugačna bo letos?

Inventura 2020 - kako drugačna bo letos?

Inventura 2020 - kako drugačna bo letos?

09. 12. 2020

V podjetju se sprašujejo, ali je z zakonodajnega vidika nujno opraviti inventuro v času korone? Izpostavljajo trenutno situacijo in razlog širjenja virusa med zaposlenimi, zato bi želeli letošnji popis prestaviti (predvsem popis materiala in osnovnih sredstev, načeloma bi izvedli le finančno inventuro na ustrezni razdalji. Ali ta možnost obstaja in na kakšno zakonodajno podlago se lahko sklicujejo?

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 4. 11. 2020, www.findinfo.si, Avtor: doc. dr. Lidija Robnik

V podjetju se sprašujejo, ali je z zakonodajnega vidika nujno opraviti inventuro v času korone? Izpostavljajo trenutno situacijo in razlog širjenja virusa med zaposlenimi, zato bi želeli letošnji popis prestaviti (predvsem popis materiala in osnovnih sredstev, načeloma bi izvedli le finančno inventuro na ustrezni razdalji. Ali ta možnost obstaja in na kakšno zakonodajno podlago se lahko sklicujejo?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 54. členu določa, da je potrebno vsaj enkrat letno uskladiti knjigovodska stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov z dejanskim stanjem. Prav tako Pravila skrbnega računovodenja (PSR 7) pišejo o nadzoru, ki je potreben, da se opravi, preden se začnejo pripravljati zaključni računovodski in davčni obračuni poslovanja.

To seveda velja tudi v času korona krize, ki jo zakonodaja ni predvidela, treba pa bo vseeno izvesti letno inventuro. Pomen popisa je ugotovitev popisnih razlik in vzrokov zanje, z njim pa vplivamo na pravilne bilančne podatke. Popisno poročilo ima posledično vpliv na izdelavo računovodskih poročil, višino poslovnega izida in davčnega obračuna ter je za vsako organizacijo pomemben. V primeru, da se ukrepi ne bodo spremenili boste popis izvedli v decembru. V primeru, da bi ukrepi veljali tudi za mesec december pa bo treba popis prilagoditi ali celo določene dele popise narediti v januarju za nazaj, glede na knjigovodske listine in poslovne knjige. Če se bodo ukrepi nadaljevali bomo torej imeli le približne inventure.

Popis v času Covid-19 bo drugačen

Zaradi zahtevnejših razmer poslovanja morate biti posebej pozorni na oslabitve (sredstev in obveznosti), kot so spremembe vrednosti sredstev (dolgoročnih sredstev, terjatev, zalog, obveznosti). Prav tako pazite pri pripravi podatkov ter rezultatih inventurnega popisa sredstev in obveznosti, ki bodo imeli pozitiven vpliv na poslovna in letna poročila poslovanja za leto 2020.

Pomembno bo preveriti tudi predloge odpisov terjatev, zalog, obveznosti in pripravljenih ustreznih vzrokov ukrepov glede odpisa in opredelitve njihovih vzrokov. Vse odpise morajo potrditi in opredeliti člani inventurnih komisij in člani poslovodstva oziroma nadzornih organov.

Kaj naj storijo popisne komisije?

Predlagajo, da se kljub temu pripravijo vsa navodila, sklepi popisnih komisij in vse ustrezno, kot vsako leto, morda bodo podaljšali tudi oddajo zaključnega računa za leto 2020 (kot je bilo za 2019).

Sklep

V sled vsemu naj odgovorni v računovodstvu pripravijo vsa navodila, sklepe popisnih komisij, postopke in počakajo na mesec december oziroma počakajo na konec meseca decembra, ko še vedno lahko naredijo letni popis, saj ga organizacije po navadi delajo prav v zadnjih dneh oziroma izvedejo popis terjatev (do 20. 1.).

Nazaj