Instrument za mala in srednje velika podjetja v Obzorju 2020 (SME Instrument) - Ne zamudite roka za prijavo - 24. september 2014!

Instrument za mala in srednje velika podjetja v Obzorju 2020 (SME Instrument) - Ne zamudite roka za prijavo - 24. september 2014!

Instrument za mala in srednje velika podjetja v Obzorju 2020 (SME Instrument) - Ne zamudite roka za prijavo - 24. september 2014!

23. 07. 2014

Evropska komisija je marca 2014 objavila zbirni delovni program "SME Instrument", ki ima za cilj spodbujati vključevanje malih in srednje velikih podjetij v programu Obzorje 2020.

Evropska komisija je marca 2014 objavila zbirni delovni program "SME Instrument", ki ima za cilj spodbujati vključevanje malih in srednje velikih podjetij v programu Obzorje 2020.

Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Prijava na razpis poteka v treh fazah. Naslednji rok za oddajo prve faze je 24. september 2014.

Prioritetne teme:

  • vesolje,
  • IKT sektor,
  • področje nanotehnologij,
  • medicina - področje biomarkerjev in diagnostičnih medicinskih pripomočkov,
  • eko-inovativna pridelava in predelava hrane,
  • podpora prizadevanj MSP pri razvoju uvajanja in replikacijo trga za inovativne rešitve za modro rast,
  • podpora pri spodbujanju inovacijskega potenciala malih in srednjih podjetij pri zmanjševanju dušika (alternativna goriva in druge oblike energijskih izvorov, pametni električni sistemi, nova znanja in tehnologije, javno ozaveščanje in sodelovanje....) in
  • transport.

Več informacij o SME instrumentu. V pomoč so vam tudi pogosta vprašanja.

Nazaj