Inovativnost kot glavno orožje v neprijaznih gospodarskih razmerah

Inovativnost kot glavno orožje v neprijaznih gospodarskih razmerah

Inovativnost kot glavno orožje v neprijaznih gospodarskih razmerah

09. 07. 2009

V četrtek, 2. julija, se je v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca »Kako zagotoviti rešitve za inovativna in kreativna start-up podjetja v negotovih časih«.

V četrtek, 2. julija, se je v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca »Kako zagotoviti rešitve za inovativna in kreativna start-up podjetja v negotovih časih«, ki jo je ob zaključku EU projekta INNO-DEAL organizirala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Konferenca je pokazala, da je glavno orožje v neprijaznih gospodarskih razmerah INOVATIVNOST - v podjetjih, javnih službah in skupnostih (na vseh ravneh - od mesta do države), ki vodi v trans-regionalno gospodarsko povezovanje in sodelovanje. Po končani bitki z recesijo bi morala Evropska zveza postati bolj inovativna, bolj zelena, raznolika in trajnostna ekonomija.

Evropski trg tveganega kapitala, ki vlaga v podjetja v začetni fazi,  trenutno doživlja velike spremembe. Z umikom privatnega kapitala, ki je nekoč predstavljal glavni vir investiranja za start-up podjetja, bodo prizadeti ne le podjetniki, ampak celotno gospodarstvo. Sprememba prihaja v času, ko se Evropa sooča z velikim pritiskom, da ustvari močna svetovna podjetja, saj bodo lahko le taka podjetja  tekmovala s tistimi iz ZDA, Indije in Kitajske ter v času, ko je težko začeti delovanje novega podjetja. Javni sektor je tako postal precej pomembnejši kot investitor in poslovni angeli kot podpora start-up podjetjem.

Na konferenci je mednarodna skupina uglednih predstavnikov Evropske komisije, slovenske vlade in akademske sfere predstavila ukrepe politike in skupne iniciative za spodbujanje inovativnosti v EU regijah. Ključne ugotovitve so bile naslednje:

  • Naloga državne politike je ustvariti spodbudno podjetniško okolje. Za implementacijo ukrepov, ki spodbujajo podjetniško okolje, je bilo s strani MG do sedaj namenjenih 200 milijonov evrov.
  • Gospodarstvo EU se sooča z izzivom, kako ponovno »zagnati motor« gospodarske rasti. Evropska komisija načrtuje nov evropski sklad za inovativne storitve z visoko dodano vrednostjo.
  • Grozdi imajo lahko velik pomen pri izhodu iz gospodarske krize. Grozde so lahko nosilci razvoja v regiji, zanimivi za direktna vlaganja tujih investitorjev, saj so investicije v grozdih bolj učinkovite, krepijo domače trge in večajo donosnost naložb. To pa pomeni manjše tveganje za direktna tuja vlaganja.

Pred zaključkom konference je 29 vodij finančnih programov podpisalo pet dogovorov o sodelovanju, ki pomenijo pripravljenost za sodelovanje na izbranih področjih tudi po koncu trajanja EU projekta INNO-DEAL. Alex Talacchi, uradnik Evropske komisije, zadolžen za projekt INNO-DEAL, je ob zaključku konference poudaril pomen projekta za ustvarjanje novih iniciativ, novih oblik sodelovanja in novih projektov. Pričakovanja Evropske komisije so bila presežena tako v številu podpisanih dogovorov o sodelovanju kot v mobilizaciji ljudi in resursov.

Več informacij o konferenci in projektu INNO-DEAL lahko preberete v sporočilu za javnost.

Konferenca INNO-DEAL Sporočilo za javnost.pdf

Vir: Tehnološki park Ljubljana

Nazaj