Inovacijski vavčer - nepovratna sredstva za zaščito intelektualne lastnine

Inovacijski vavčer - nepovratna sredstva za zaščito intelektualne lastnine

Inovacijski vavčer - nepovratna sredstva za zaščito intelektualne lastnine

09. 09. 2010

Potrebujete strokovnjaka pri pripravi projekta za zaščito patenta, modela ali znamke? S prijavo na razpis Inovacijski vavčer lahko pridobite nepovratna sredstva za svetovalne storitve zunanjih strokovnjakov pri pripravi razvojno naravnanega projekta z namenom zaščite intelektualne lastnine.

Potrebujete strokovnjaka pri pripravi projekta za zaščito patenta, modela ali znamke? S prijavo na razpis Inovacijski vavčer lahko pridobite nepovratna sredstva za svetovalne storitve zunanjih strokovnjakov pri pripravi razvojno naravnanega projekta z namenom zaščite intelektualne lastnine.

Z »Inovacijskim vavčerjem« JAPTI spodbuja razvojno naravnane projekte podjetij povezovanje med podjetji in zunanjimi svetovalci z namenom  zaščite pravic industrijske lastnine.

Prijavo lahko oddajo mikro, mala in srednja podjetja. Stroški, ki so upravičeni do največ 50 % sofinanciranja, morajo nastati na podlagi poslovnega sodelovanja podjetja z naslednjimi fizičnimi ali pravnimi osebami (zunanji svetovalci):

  • raziskovalna organizacija,
  • raziskovalci,
  • laboratorij, kontrolni ali certifikacijski organ,
  • patentni zastopniki,
  • zastopniki za modele in znamke.

Prijave bomo sprejemali do 30. septembra 2010.

Več informacij o razpisu in prijavi: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=89&l=sl&type=1.

Nazaj