Informativno povpraševanje za izvedbo analize o stanju podjetništva v mestnih središčih za uvajanje modelov mestnega managementa

Informativno povpraševanje za izvedbo analize o stanju podjetništva v mestnih središčih za uvajanje modelov mestnega managementa

Informativno povpraševanje za izvedbo analize o stanju podjetništva v mestnih središčih za uvajanje modelov mestnega managementa

17. 08. 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja aktivnosti za spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, z glavnim ciljem vzpostavitve in profesionalizacije pristopa TCM (Town Centre Management - Managementa mestnih središč) na nacionalni ravni. S tem namenom bomo letos (predvidoma september-november) naročili analizo o stanju podjetništva v mestnih središčih za uvajanje modelov mestnega managementa.

Javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja aktivnosti za spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, z glavnim ciljem vzpostavitve in profesionalizacije pristopa TCM (Town Centre Management - Managementa mestnih središč) na nacionalni ravni.

S tem namenom bomo letos (predvidoma september-november) naročili analizo o stanju podjetništva v mestnih središčih za uvajanje modelov mestnega managementa. Model temelji na povezovanju in sodelovanju vseh deležnikov, ki so ključni za živa mestna središča. Stanje podjetništva se bo ugotavljalo z analizo potrošnje in zasedenosti poslovnih prostorov v mestnih jedrih, pregledom ponudbe, dogajanja in ostalimi vsebinami.

Za ustrezno ovrednotenje bi informativno potrebovali vašo ponudbo s finančno oceno za možno izvedbo takšne analize.

Vsebinska zasnova predvidene analize je opredeljena tukaj.

Vašo informativno ponudbo bi potrebovali v petih ločenih sklopih (finančna ocena) in sicer za 6, 9, 12 in 15 mest, vključno z ločeno ovrednoteno vsebinsko zasnovo (I. del), ki je navedena v tem informativnem povpraševanju in ločeno analitični del (2. del). V skupnem številu občin za izvedbo analize bo predvidoma po velikosti 1/3 malih, 1/3 srednjih in 1/3 velikih. Okvirni čas trajanja izvedbe analize je 3 mesece.

Vaša informativna ponudba bo predstavljala le podlago za pripravo celovitega povpraševanja, ki bo javno objavljeno nekoliko kasneje in na podlagi katerega bomo nato izbrali izvajalca ter z njim sklenili ustrezno pogodbo o izvedbi analize.

Vaše informativne ponudbe lahko oddate do 22. 8. 2016, do 13.00 ure in jo posredujte kot e-sporočilo z možnimi priponkami na info-MMS@spiritslovenia.si.

Nazaj