Informativni dan za prijavo projektov s področja e-vsebin in e-storitev

Informativni dan za prijavo projektov s področja e-vsebin in e-storitev

Informativni dan za prijavo projektov s področja e-vsebin in e-storitev

09. 06. 2009

Za namen najširše promocije in informiranja potencialnih prijaviteljev bo Direktorat za informacijsko družbo v sodelovanju z GZS organiziral informativni dan.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v skladu s Strategijo razvoja informacijske družbe v RS - si2010 pripravlja aktivnosti v podporo razvoju in uporabi e-vsebin in e-storitev tudi v okviru črpanja sredstev strukturnih skladov v obdobju od 2007 do 2013. V letu 2009 je tako pripravil Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010, ki je bil objavljen v uradnem listu dne 29.5.2009.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev na naslednjih tematskih področjih:

  1. e-vsebine in e-storitve na področju kulture,
  2. znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve,
  3. e-vsebine in e-storitve za potrošnike,
  4. e-vsebine in e-storitve na področju zdravja,
  5. e-poslovanje,
  6. e-storitve s področja lokalne uprave,
  7. e-vsebine in e-storitve s področja energetske učinkovitost in varovanja okolja.

Za namen najširše promocije in informiranja potencialnih prijaviteljev bo Direktorat za informacijsko družbo v sodelovanju z GZS organiziral informativni dan, ki bo dne 12.6.2009 v prostorih GZS ob 10.00.

Rok za oddajo vlog na razpis je 29. junij 2009 do 14. ure. Več informacij o razpisu najdete tukaj.

 

Nazaj