Hitri vodič po e-vem

Hitri vodič po e-vem

Hitri vodič po e-vem

11. 08. 2014

Portal e-VEM je državni portal za podjetja in podjetnike, ki naj bi prek njega čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovali z javno upravo.

Kaj je e-VEM?

Portal e-VEM (https://evem.gov.si/ ) je državni portal za podjetja in podjetnike, ki naj bi prek njega čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovali z javno upravo. Portal je razdeljen na storitve za espeje in podjetja. Z razvojem portala e-VEM želijo dvigniti raven uporabe spletnih storitev na vsaj 50 odstotkov vseh izvedenih postopkov do konca leta 2016. Informirajte se o tem, katere postopke lahko prek portala opravite na daljavo in ne hodite od vrat do vrat.

Kdo vse ga lahko uporablja?

Portal lahko uporabljajo podjetja, podjetniki, točke VEM in notarji, pa tudi okrožna sodišča za vpise v sodni register po uradni dolžnosti.

Kako lahko dostopate do portala?

Storitve portala so brezplačne, a za dostop potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov overiteljev Sigov-Ca ali Sigen-Ca (za fizične osebe ali za zaposlene pri pravnih osebah), Pošta®ca, Ac-NLB, ali katerega od Halcomovih certifikatov.

Portal lahko uporabljajo zakoniti zastopniki podjetja ali od njih pooblaščene osebe s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik odda prek portala e-VEM ali na točki VEM.

Katere postopke lahko izvedete prek e-VEM?

Informacije in pomoč pri delu na portalu so na voljo na portalu samem. Ko se uporabniki enkrat navadijo na delo s portalom, si lahko zelo olajšajo poslovanje podjetja, denimo dodajajo nove dejavnosti v podjetje.

Na portalu lahko tako med drugim 24 ur na dan, katerikoli dan v tednu, registrirate espe ali d. o. o., kjer ste edini družbenik, prijavite spremembo podatkov v PRS ali zaprete espe, oddate davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV, uredite socialna zavarovanja zase in za zaposlene, objavite prosto delovno mesto, pooblastite drugo osebo za delo z vašim podjetjem, pridobite obrtno dovoljenje.

Na kaj bodite pozorni pri uporabi?

Predvsem bodite pozorni pri navodilih za izpolnjevanje obrazcev in dosledni pri prilogah in dokazilih, ki jih pripenjate k dokumentom, da so nato postopki hitreje končani.

Nazaj