Gospodarsko in kmetijsko ministrstvo za spodbudo lesnopredelovalne industrije

Gospodarsko in kmetijsko ministrstvo za spodbudo lesnopredelovalne industrije

Gospodarsko in kmetijsko ministrstvo za spodbudo lesnopredelovalne industrije

15. 05. 2014

Gospodarski in kmetijski minister sta se s predstavniki lesnopredelovalnih podjetij in industrije dogovorila za več ukrepov za spodbudo in razvojne perspektive lesnopredelovalne industrije.

Lesni in gozdni panogi se obeta tudi več nepovratnih sredstev.

Gospodarski in kmetijski minister sta se s predstavniki lesnopredelovalnih podjetij in industrije dogovorila za več ukrepov za spodbudo in razvojne perspektive lesnopredelovalne industrije.

Opredelili so operativni program dela v bodoče, s katerim bodo dali dodaten zagon v integraciji lesnopredelovalne industrije in gozdarstva ter povečali razvojni zagon v teh dveh panogah.

Sprejeli so osem dogovorov, na katerih bodo skušali naprej zagotoviti spodbudo v povezovanju obeh dejavnosti in ustvarjanje novih razvojnih perspektiv.

Ustanovili bodo državno podjetje za gospodarjenje z lesom, obnovili akcijski načrt Les je lep, kjer bo obnova predvsem operativna. Dodali bodo nove cilje in nove instrumente. Strategiji pametne specializacije bodo dali ustrezen poudarek lesnopredelovalni verigi ter skušali zagotoviti večjo povezavo med raziskovalno znanstvenimi aktivnostmi ter predelavo lesa.

Podpirali bodo programe, ki bodo promovirali les kot material. Država bo zato ponovno oživila zelena javna naročila.

Na sestanku so pregledali tudi trenutne možnosti spodbujevalnih platform za financiranje in spodbujanje razvojnih projektov, tako v gozdarstvu kot lesnopredelovalni dejavnosti. V roku meseca dni bodo s poudarkom na lesnopredelovalnem segmentu in gozdarstvu dali na razpolago nosilcem, gospodarskim družbam, novo ponudbo.

Obenem so ocenili, da bo treba v načrtu Les je lep dati večji poudarek na vzpostavljanju novih tržnih poti in na integraciji pri promociji in trženju lesa kot lesnopredelovalnih sortimentov in potem izdelkov. Za to bodo integrirali obstoječe promocijske agencije, tudi Gospodarsko zbornico Slovenije, in pripravili program spodbujanja prodajnih aktivnosti.

V zadnjih sedmih letih, torej v prejšnji finančni perspektivi, je bilo v lesnopredelovalno panogo in gozdarstvo vloženih dobrih 42 milijonov evrov. V naslednji finančni perspektivi bodo vložki v ti dve panogi višji.

Za ceste in vlake bo na voljo 10 milijonov evrov, za naložbe v rabo in predelavo lesa 66 milijonov evrov, za sanacijo gozdov po žledu 20 milijonov nepovratnih sredstev, za gozdarske tehnologije ter predelavo lesa (nova mehanizacija za sečnjo in žage) bo na voljo 40 milijonov evrov, za skupine proizvajalcev bosta na razolago dva milijona evrov, za povezovanje v proizvodnih verigah, kjer si sektorji konkurirajo, pa bo na voljo 20 milijonov evrov.

Razpise načrtujejo v letu 2015. To je javni poziv za vse, ki bodo konkurirali za sredstva programa razvoja podeželja, da izjemno dobro pripravijo projekte za leto 2015, saj bo takrat veliko denarja na razpolago.

Denar za velika podjetja je že sedaj na voljo na dveh razvojnih platformah SID, odprli pa bodo še dve novi. Srednja podjetja se lahko naslonijo na regionalne sklade, mala podjetja in obrtniki pa na slovenski podjetniški sklad.

Nazaj