Gospodarske delegacije v lanskem letu zelo učinkovite

Gospodarske delegacije v lanskem letu zelo učinkovite

Gospodarske delegacije v lanskem letu zelo učinkovite

07. 07. 2010

Rezultati ankete med podjetji, ki so se v preteklem letu udeležila gospodarskih delegacij, so pokazali odlične rezultate, saj je realiziranih že za najmanj 6,5 milijona evrov poslov.

Rezultati ankete med podjetji, ki so se v preteklem letu udeležila gospodarskih delegacij, so pokazali odlične rezultate, saj je realiziranih že za najmanj 6,5 milijona evrov poslov.

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) že vrsto leto aktivno sodeluje pri organizaciji in podpori gospodarskih delegacij. Cilj poslovnih delegacij je slovenskim podjetjem olajšati navezovanje novih poslovnih stikov v tujini, kar vodi do sklenitve novih poslov oz. posledično do večjega izvoza Slovenije.

JAPTI je v letu 2009 v sodelovanju z Uradom predsednika države, Kabinetom predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za zunanje zadeve ter partnerjema Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije izvedel 19 vhodnih in 17 izhodnih gospodarskih delegacij s spremljajočimi poslovnimi konferencami. V navedenih delegacijah je v letu 2009 sodelovalo skoraj 500 slovenskih in več kot 1000 tujih podjetij.

Po koncu vsake delegacije se med udeleženimi podjetji opravi anketa, s pomočjo katere dobimo takojšen odziv glede števila kontaktov in zadovoljstva z izvedbo delegacije. Ker pa se konkretni posli v tujini realizirajo šele na daljši rok, vsako leto v mesecu juniju ponovno izvedemo anketo med vsemi podjetji, ki so sodelovala v delegacijah v preteklem letu in tako merimo konkretne učinke realizacije poslov.

Dosedanji vrnjeni vprašalniki slovenskih podjetij kažejo, da je bilo na osnovi kontaktov, pridobljenih v okviru posamezne gospodarske delegacije v letu 2009, realiziranih že za vsaj 6,5 milijona evrov poslov. JAPTI je za izvedbo navedenih gospodarskih delegacij v letu 2009 namenil 128.000 evrov, kar pomeni, da je razlika med vloženimi sredstvi in rezultati 1:50.

Iz navedenega in drugih rezultatov ankete je mogoče razbrati, da je tovrstna pomoč slovenskim podjetjem zelo pomembna, pričakovana in izredno učinkovita. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da veliko podjetij vprašalnikov ni vrnilo. To nas vodi k zaključkom, da je realiziranih poslov še precej več, kar ponovno potrjuje dejstvo, da je tovrstna pomoč koristna in nadvse učinkovita.

JAPTI s svojimi partnerji tudi v letu 2010 nadaljuje z organizacijo gospodarskih delegacij v tujino kot tudi tujih v Slovenijo. V letošnjem letu je bilo izvedenih že 14 izhodnih in 13 vhodnih gospodarskih delegacij. Konkretne rezultate letošnjih delegacij bomo objavili konec meseca junija prihodnje leto.

Vabila za udeležbo podjetjem na gospodarske delegacije objavljamo na spletni strani: www.japti.si in www.izvoznookno.si.

Nazaj