Gospodarska diplomacija - Pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge

Gospodarska diplomacija - Pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge

Gospodarska diplomacija - Pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge

29. 10. 2014

Gospodarska diplomacija s svojimi aktivnostmi pomaga slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge in spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

Gospodarska diplomacija ščiti in promovira interese slovenskega gospodarstva v tujini in skrbi za promocijo Slovenije v tujini, zlasti na gospodarskem področju. S svojimi aktivnostmi pomagajo slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge in spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) v okviru Direktorata za gospodarsko diplomacijo izvaja gospodarsko diplomacijo, ki jo opravlja 56 diplomatsko-konzularnih predstavništev (DKP) Republike Slovenije v tujini in v katerih deluje 22 ekonomskih svetovalcev.

Ekonomski svetovalci nudijo slovenskim podjetjem brezplačno pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, drugimi državnimi institucijami, zbornicami, poslovnimi združenji, mediji, na državni in regionalni ravni ter povezovanje le-teh s tovrstnimi institucijami v Sloveniji, storitve, povezane s pospeševanjem izvoza, pomoč pri reševanju problematike, izpostavljene s strani ministrstev, drugih institucij in podjetij, informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah, sejmih, aktualnih za slovenske institucije in podjetja, zbiranje in posredovanje poslovnih informacij in poslovnih priložnosti, svetovalno podporo pri vstopu na trge države sprejemnice, pomoč podjetjem pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji. Poleg neposredne podpore podjetjem zagotavljajo tudi pregled in analizo makroekonomskega stanja v državah akreditacije.

Nazaj