Gazela 2011 - znani so kandidati izbora

Gazela 2011 - znani so kandidati izbora

Gazela 2011 - znani so kandidati izbora

05. 09. 2011

Znani so kandidati izbora najboljših hitro rastočih slovenskih podjetij Gazela 2011.

Znani so kandidati izbora najboljših hitro rastočih slovenskih podjetij Gazela 2011.

Izmed kandidatov v vsaki od šestih regij bo metodološka komisija z glasovanjem izbrala najboljša tri podjetja, ki se bodo v septembru in oktobru predstavila na izborih za regijske gazele.

Najboljše med hitro rastočimi - zlato, srebrno in bronasto gazelo - bodo razglasili 26. oktobra 2011 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Podjetja se k sodelovanju na morejo prijaviti pač pa so povabljena na podlagi javno dostopnih podatkov o poslovanju. Na lestvico 100 najhitreje rastočih v regiji se uvrstijo na podlagi rasti prihodkov od prodaje v petletnem obdobju (za izbora Gazela 2011 so bili torej upoštevani podatki med letoma 2005 in 2010). Tako dobijo lestvico 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji in šest regijskih lestvic s 100 najhitreje rastočimi podjetji v regiji.

Ker so prave gazele naravnane k trajnostni rasti poleg rasti prometa tudi pospešeno zaposlujejo, v posamezni regiji pa metodološka komisija finaliste izbira tudi glede na druge kazalnike, podjetniško zgodbo, filozofijo podjetja, naravnanost na tuje trge in panogo, v kateri deluje. Verodostojnost izbora temelji na skrbno oblikovani in natančni metodologiji, nad katero bdi metodološka komisija.

Izbor najboljših hitro rastočih podjetij Gazela je dvostopenjski. Sprva na šestih regijskih izborih dobijo šest regijskih zmagovalcev, izmed katerih na sklepnem dogodku izberejo najboljše slovensko hitro rastoče podjetje – slovensko gazelo leta.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Nazaj