Garancije bančnih kreditov za goriška podjetja

Garancije bančnih kreditov za goriška podjetja

Garancije bančnih kreditov za goriška podjetja

16. 12. 2015

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju bankami. Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. 5. 2018.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je v Uradnem listu RS (Št. 90, Datum: 27. 11. 2015) objavila Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju bankami.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Goriški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin statistične regije Goriška. Statistična regija obsega naslednje občine: Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. 5. 2018.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj