Financiranje odpravljanja posledic ledene ujme / žleda

Financiranje odpravljanja posledic ledene ujme / žleda

Financiranje odpravljanja posledic ledene ujme / žleda

13. 03. 2014

SID banka se aktivno vključuje v odpravljanje posledic februarske ledene ujme / žleda. Z namenom čim hitrejše odprave posledic žleda je pripravila ukrepe, ki so v pomoč različnim deležnikom v gospodarstvu.

SID banka se aktivno vključuje v odpravljanje posledic februarske ledene ujme / žleda. Z namenom čim hitrejše odprave posledic žleda je pripravila ukrepe, ki so v pomoč različnim deležnikom v gospodarstvu.

Gospodarski subjekti lahko ugodne vire za odpravo posledic pridobijo pri:

a) Poslovnih bankah, ki že razpolagajo s SID-ovimi viri in s katerimi je SID banka dogovorila nekatere nove pogoje, ki bodo subjektom omogočili lažji dostop do sredstev. Gospodarski subjekti lahko sredstva porabijo za financiranje osnovnih sredstev, obratnega kapitala za tekoče poslovanje, možno je financiranje do 100% upravičenih stroškov. Seznam sodelujočih bank in prilagojeni pogoji

b) SID banki - občine. Ugodne vire za odpravo posledic ujme lahko občine pridobijo iz programa za so/financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin, kjer so viri na voljo do 30. 6. 2014 oz. do porabe sredstev. Program za občine

c) SID banki - podjetja - možnosti financiranja individualnih poslov iz virov EIB in CEB

d) SID banki - mala in srednje velika podjetja (MSP) - možnost koriščenja sredstev v okviru obstoječega posojilnega sklada za MSP

Nazaj