Februarja bo objavljen 5. javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju

Februarja bo objavljen 5. javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju

Februarja bo objavljen 5. javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju

05. 02. 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavilo peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letu 2016.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavilo peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letu 2016.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah. Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 15.000,00 evrov in največ 50.000 evrov.

Rok za prijavo bo predvidoma torek, 15. marec 2016, do 12.00 ure.

Več

Vir: MGRT

Nazaj