Evropski register insolventnosti za brezplačno preverjanje tujih poslovnih partnerjev

Evropski register insolventnosti za brezplačno preverjanje tujih poslovnih partnerjev

Evropski register insolventnosti za brezplačno preverjanje tujih poslovnih partnerjev

25. 07. 2014

Evropska komisija je vzpostavila tako imenovani Evropski register insolventnosti, ki povezuje nacionalne registre insolventnosti sedmih držav članic EU - Češko, Nemčijo, Estonijo, Nizozemsko, Avstrijo, Romunijo in Slovenijo, s čimer omogoča enostaven in pregleden način preverjanja in spremljanja primerov plačilne nesposobnosti v različnih evropskih državah.

Evropska komisija je vzpostavila tako imenovani Evropski register insolventnosti, ki povezuje nacionalne registre insolventnosti sedmih držav članic EU - Češko, Nemčijo, Estonijo, Nizozemsko, Avstrijo, Romunijo in Slovenijo, s čimer omogoča enostaven in pregleden način preverjanja in spremljanja primerov plačilne nesposobnosti v različnih evropskih državah.

Gre za pilotni projekt, ki omogoča enostavno in pregledno preverjanje in spremljanje primerov plačilne nesposobnosti v različnih evropskih državah. Preostale države članice naj bi se po sprejetju uredbe predvidoma do konca leta v elektronski sistem registra insolventnosti vključile v štirih letih – s čimer bo vzpostavljena evropska mreža registrov insolventnosti.

Posodobljen dostop do registrov plačilne nesposobnosti držav članic naj bi izboljšal učinkovitost in uspešnost čezmejnih postopkov v primeru insolventnosti ter pripomogel k izboljšanju gospodarske rasti in povečanju pravne varnosti.

Podjetja, upniki in vlagatelji lahko tako brezplačno in na enem mestu enostavno in pregledno preverjajo in spremljajo primere plačilne nesposobnosti v različnih evropskih državah. Upniki lahko tako pravočasno prijavijo svoje terjatve, posledično pa so postopki zaradi insolventnosti lahko krajši in učinkovitejši. Podatki so dostopni v vseh jezikih Evropske unije, na voljo pa so tudi navodila za uporabnike.

Cilj evropske komisije je sprotno posodabljanje podatkov o insolvenčnih postopkih, brezplačen dostop v vseh jezikih EU in jasna pojasnila insolvenčne terminologije.

Podatki naj bi bili sicer dostopni v vseh jezikih EU, a v praksi boste v slovenskem jeziku lahko prebrali le osnovne informacije, medtem ko je vsebina pogosto v jeziku države podjetja.

Če jezika ne razumete, lahko osnovne informacije v večini primerov pridobite s kopiranjem besedila v Googlov prevajalnik (translate.google.com). Težavo boste mogoče lahko imeli denimo pri preverjanju nizozemskih partnerjev, saj je vsebina pogosto pripeta v pdf-datotekah, kopiranje besedil pa onemogočeno.

Tudi vsebina informacij, ki jih boste našli o morebitnih partnerjih, bo odvisna od države članice. Nabor podatkov odvisen od nacionalne zakonodaje oziroma ureditve.

Ali se bo v prihodnje sistem registra insolventnosti nadgrajeval, denimo, da bi razširili informacije o podjetjih še na podjetja z blokiranimi računi in podobno, je odvisno od sprememb nacionalne zakonodaje.

Sicer pa nameravajo evropski pravosodni portal e-Justice v prihodnosti nadgraditi z iskalnikom nacionalnih zakonodaj, orodjem za iskanje odvetnikov in notarjev v drugih državah, ki znajo govoriti tudi denimo slovensko, pa tudi z možnostjo elektronske komunikacije med prebivalci in sodišči v državah članicah EU. Portal e-Justice je imel lani 1,6 milijona obiskovalcev.

Spletna stran portala

Nazaj