Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal - EIPP)

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal - EIPP)

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal - EIPP)

28. 06. 2016

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal - EIPP): http://ec.europa.eu/eipp je nov spletni portal, ki javnim in zasebnim nosilcem projektov s sedežem v EU omogoča iskanje morebitnih vlagateljev po vsem svetu.

Vir in informacije: Enterprise Europe Network, 3. 6. 2016, http://www.een.si/

Stična točka nosilcev projektov in vlagateljev

Evropski portal naložbenih projektov (European Investment Project Portal - EIPP): http://ec.europa.eu/eipp je nov spletni portal, ki javnim in zasebnim nosilcem projektov s sedežem v EU omogoča iskanje morebitnih vlagateljev po vsem svetu.

Portal je ustanovila in ga gosti Evropska komisija v okviru pobude Naložbeni načrt za Evropo, s katero želi Evropska komisija spodbuditi naložbe in gospodarsko rast ter ustvarjati nova delovna mesta po vsej EU.

KAJ VAM PORTAL LAHKO PONUDI?

  • Portal je nastal kot odziv na želje vlagateljev, da bi bile morebitne naložbene priložnosti v EU zbrane na osrednji informacijski platformi.
  • S predstavitvijo projektov v strukturirani in usklajeni obliki bo portal povečal prepoznavnost vašega projekta razvejani mreži mednarodnih vlagateljev.
  • Portal ponuja možnost naprednega iskanja in filtriranja zadetkov ter brezplačno prijavo in naročanje na obvestila o posodobitvah seznama projektov. Tako lahko vlagatelji na preprost način iščejo projekte v skladu z njihovimi interesi.

KATERE POGOJE MORA ZA OBJAVO NA PORTALU IZPOLNJEVATI PROJEKT?

Za objavo na portalu mora projekt izpolnjevati naslednje pogoje:

  • skupni stroški projekta morajo znašati vsaj 10 milijonov evrov,
  • spadati mora na eno od področij z visoko ekonomsko dodano vrednostjo (nosilci projekta lahko izberejo največ dve področji za posamezen projekt), in sicer: raziskave, razvoj in inovacije, infrastruktura IKT, digitalne vsebine, storitve in druga področja digitalnega gospodarstva, energetska unija, promet, socialna infrastruktura, viri in okolje,
  • izvajanje projekta se mora začeti do sredine leta 2018,
  • spodbujati ga mora javni ali zasebni pravni subjekt s sedežem v državi članici EU,
  • biti mora v skladu z vso veljavno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo.

Objava projekta se lahko zavrne iz pravnih razlogov, zaradi tveganja izgube ugleda in drugih razlogov.

KAKO LAHKO PRIJAVIM PROJEKT?

Svoj naložbeni projekt že lahko predložite tako da obiščete portal: http://ec.europa.eu/eipp in sledite navodilom.

Za izkaz verodostojnosti projektov, ki jih predlagajo zasebni nosilci, je potrebno ob predložitvi  poravnati pristojbino v višini do 250 EUR.

Nosilci projektov iz javnega sektorja so oproščeni plačila pristojbine za predložitev projekta.

Objava projektov na portalu nikakor ne pomeni tudi zagotovitev financiranja. Hkrati pa predložitev projekta ne pomeni nobenih pravnih obveznosti za predlagatelja projekta.

Nazaj