Evropska sredstva za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

Evropska sredstva za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

Evropska sredstva za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

28. 02. 2022

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)«. S tem spodbujajo podjetništvo, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in podpiranjem ustanavljanja novih podjetij.

Vir in informacije: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 23. 2. 2022, www.gov.si

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)«. S tem spodbujajo podjetništvo, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in podpiranjem ustanavljanja novih podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona inovativnih podjetij, razvoja minimalno sprejemljivih produktov (MVP) in lansiranja tržnih produktov na trg. Javni razpis pri tem zasleduje bistvena cilja - uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom, ter vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavila mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, bo Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo v Uradnem listu RS objavil predvidoma v petek, 4. 3. 2022.

Nazaj