Evropska sredstva za razvoj integralnih produktov turističnega gospodarstva

Evropska sredstva za razvoj integralnih produktov turističnega gospodarstva

Evropska sredstva za razvoj integralnih produktov turističnega gospodarstva

04. 09. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša dobrih osem milijonov evrov.

Vir in informacije: STA, 4. 8. 2017, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Datum: 4. 8. 2017, Št. 42) objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša dobrih osem milijonov evrov, od tega bo sedem milijonov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov oz. storitev in pomagati pri njihovem trženju ter promociji. S te bodo malim in srednje velikim podjetjem omogočeni pogoji za pospešen razvoj turistične dejavnosti, kar bo prispevalo k večji konkurenčnosti turističnih malih in srednjih podjetij na globalnem trgu, so sporočili s službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Spodbuja se poslovanje, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja. Pri aktivnostih, vezanih na umestitev turističnega produkta na trg, je poudarek na digitalnih vsebinah. Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis je od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2021.

Nazaj