Evropska sredstva za program »50plus«

Evropska sredstva za program »50plus«

Evropska sredstva za program »50plus«

14. 05. 2013

Namen programa je vključevanje starejših brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Skupna vrednost programa je 6.739.000 evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za program »50plus«. Skupna vrednost programa, ki ga bo izvajal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 6.739.000 evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov vrednosti.

Namen programa je vključevanje starejših brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Ciljna skupina so brezposelne osebe, starejše od 50 let, ki so vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in delodajalci, izbrani z javnim povabilom. V okviru programa bodo dodeljene subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev v višini 8.000 evrov.

Aktivnosti so usmerjene v reševanje kratkoročnih in drugih problemov na področju zaposlovanja starejših brezposelnih oseb. S tem se bo med drugim povečal vpliv na nadaljnji osebnostni in karierni razvoj, z dolžino trajanja vključitve pa se bo povečal tudi vpliv na njeno trajnost.

Program bo prispeval k:

  • spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb (starejših),
  • spodbujanju enakih možnosti na trgu dela,
  • zmanjševanju razlik med regijami (v skladu z metodologijo Zavoda za določanje regijskih deležev vključitev; regijski deleži upoštevajo značilnosti posamezne regije glede na ciljno skupino oz. problematiko).

Za več informacij so vam na voljo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (upravičenec) ali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (posredniško telo).

Nazaj