Evropska sredstva za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Evropska sredstva za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Evropska sredstva za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

05. 11. 2021

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 307 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za »Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja«. To je še en v nizu projektov, s katerim spodbujajo dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 307 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za »Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja«. To je še en v nizu projektov, s katerim spodbujajo dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju tako Vzhodne kot Zahodne kohezijske regije, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem.

V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirane aktivnosti, kot so (1) informiranje in svetovanje, (2) povezovanje socialnih podjetij in povezovanje z lokalnimi in regionalnimi okolji ter medsektorsko povezovanje, (3) usposabljanje in delavnice ter (4) analiza in poročanje.

S tem se bo vzpostavilo učinkovito podporno okolje za socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetnikov in k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg.

Javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili konzorcijski partnerji, ki so za ureditev medsebojnih razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo o skupni izvedbi projekta v skladu s predmetnim javnim razpisom, bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma v petek, 5. novembra 2021.

Nazaj